Mens

Vroege muziekles heeft positief effect op brein

op

Het volgen van muzieklessen op jonge leeftijd heeft positieve effecten op de werking van de hersenen. Vooral de sterkte van de hersenverbindingen die voordelig zijn voor motorische handelingen neemt toe.

Recent Canadees onderzoek laat zien dat er een kritische periode is waarin muzieklessen extra effect hebben op je motoriek; in de leeftijd van ongeveer 6 tot 8 jaar is het brein zo in ontwikkeling dat muzieklessen een extra vormende werking hebben. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de combinatie van motorische vaardigheden – die je nodig hebt om het instrument te bespelen – en de visuele en auditieve prikkels (zicht en gehoor) die je krijgt als je de muziek maakt.

Onderzoekers werden bevestigd in deze veronderstelling toen ze personen onderzochten die jarenlang serieus met muziek bezig waren geweest. De groep werd in tweeën gedeeld: mensen die voor het zevende levensjaar muzieklessen hadden gevolgd en mensen die pas daarna les kregen. De totale duur van muziekbeoefening was voor mensen uit beide groepen gelijk.
Het bleek dat de eerste groep een beter ontwikkelde witte stof in de hersenen had, dat van belang is bij de uitvoering van motorische functies. Die functies bij het onderzoek hadden overigens niet specifiek te maken met het bespelen van een instrument, maar met andere lichaamsbewegingen. Dit laat onder meer zien dat de voordelen van muziekles verder reiken dan alleen het kunnen bespelen van een instrument.

J. Steele e.a. Early Musical Training and White-Matter Plasticity in the Corpus Callosum: Evidence for a Sensitive Period, Journal of Neuroscience, 2013; 33 (3): 1282 DOI.

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

 

MACHTIGING DIGITALE FACTUUR

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.