Mens

Voorleesapp kent voor- en nadelen

Door

op

Kinderen leren meer van digitale prentenboeken dan van gewone prentenboeken. Vooral taalzwakke kinderen begrijpen een verhaal beter dankzij bewegende beelden. Maar minstens zo opmerkelijk is dat interactieve spelletjes juist verstorend werken.

Deze conclusie trekt Zsofia Takacs, promovenda pedagogiek aan de Universiteit Leiden. Ook muziek en geluidseffecten zorgen er volgens haar voor dat kinderen een verhalende tekst beter begrijpen. En hierdoor leren ze ook meer nieuwe woorden.
Takacs deed literatuuronderzoek en maakte een kwantitatieve samenvatting van 43 afzonderlijke studies. In die onderzoeken werden verhalen zowel aangeboden via een traditioneel prentenboek als in digitale vorm, met geanimeerde beelden.
Verder deed ze een experiment om te verklaren waarom bewegende illustraties effectiever zijn. Takacs: “We ontdekten dat bewegende onderdelen de aandacht trekken naar delen van de afbeelding die belangrijk zijn om het verhaal goed te begrijpen.”

Uit haar onderzoek bleek dat normaal ontwikkelende kinderen digitale prentenboeken iets beter begrijpen en hun woordenschat verrijkt. Bij kinderen die zwak zijn in taal, zoals veel migrantenkinderen, is het voordeel zelfs aanzienlijk. Takacs: “Op basis van taal alleen begrijpen zij het verhaal vaak niet, maar met alle extra nonverbale informatie slagen ze er wel in. Begrijpen wat ‘een gebroken hart’ is, gaat gemakkelijker als je er een treurig muziekje bij hoort.”

Niet alle digitale extra’s werken echter stimulerend. Takacs waarschuwt voor interactieve verhalen waarbij een kind door het aanraken van dingen een effect oproept dat soms wel, maar vaak geen of slechts zijdelings verband houdt met het verhaal. “Dat leidt af en zorgt ervoor dat kinderen niet geconcentreerd kunnen luisteren.” Daarom stelt ze dat interactieve onderdelen niet wenselijk zijn bij voorleesapps. “Ontwikkelaars en appdesigners moeten er rekening mee houden dat multitasken (spelen terwijl je naar een verhaal luistert) voor jonge kinderen erg lastig is. Leraren en ouders dienen bij aanschaf zorgvuldig te kijken welke functies de voorleesapp heeft.”

Weet meer:
www.weet-magazine.nl/voorlezen

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

 

MACHTIGING DIGITALE FACTUUR

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.