Nieuws

Verwarrende tijden

Door

op

Het zijn verwarrende tijden. Als gezaghebbende theologen zeggen dat Genesis 2 en 3 slechts beeldend het scheppingsverhaal weergeven en dat er tal van literair-symbolische stijlmiddelen in Genesis zitten, wie ben je dan om daar wat van te zeggen?

Wie je bent!? Een volgeling van Christus die de opdracht kreeg kritisch te zijn en eenieders woorden te toetsen aan hét Woord. Toerusting is nodig om je tegen allerlei dwalingen te wapenen.

Evolutie is niet meer weg te denken uit het natuurwetenschappelijk onderzoek omdat – zo zei een theoloog laatst – „deze theorie inmiddels talloze malen in zeer uiteenlopende takken van wetenschap bevestiging heeft gevonden.” Is dat zo? Wie Weet Magazine leest, weet dat dit beslist niet waar is.

Op verenigingen, scholen, themadagen, ouderavonden, gemeenteavonden en andere gelegenheden lichten sprekers van Weet Magazine graag toe in hoeverre wetenschappelijke bevindingen met de Bijbel stroken. Ze bevestigen het Woord op allerlei manieren. Onderwerpen waarover lezingen gehouden kunnen worden, zijn: de ontstaansgeschiedenis van de aarde, zondvloedgeologie (de vorming van aardlagen), de nieuwste ontwikkelingen in de natuurkunde en kosmologie, evolutie en schepping, het ontstaan van het Bijbelboek Genesis, de historische betrouwbaarheid van de Bijbel, argumenten voor de opstanding van Jezus, geschiedenis van de wetenschap, de mens, relaties en seksualiteit en tal van andere onderzoeksgebieden. Alle sprekers gaan uit van een jonge aarde.

Wie een spreker wil uitnodigen (of meer informatie hierover wil ontvangen) kan contact opnemen via 030-2303508 of via het contactformulier op de website: www.weet-magazine.nl/contact

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

 

MACHTIGING DIGITALE FACTUUR

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.