Algemeen

Uit Weet Magazine: Was Jezus getrouwd?

op

Om de zoveel tijd hoor je het: Jezus was getrouwd! Je komt die bewering tegen in documentaires, populaire boeken (zoals De Da Vinci Code) en in nieuwsberichten over gevonden oude documenten. Weet Magazine bespreekt de historische gronden voor deze bewering in het augustusnummer. Was Jezus echt getrouwd?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er is geen enkel geschrift uit de oudheid dat zegt dat Jezus getrouwd was. Voor- en tegenstanders van een getrouwde Jezus dragen daarentegen wel een aantal indirecte argumenten aan. Hoe sterk zijn die?

Sommigen beweren dat het logisch is dat Jezus getrouwd was aangezien dit voor een Joodse man gebruikelijk was. Het werd gezien als een religieuze plicht om je voort te planten, en dus kun je ook van Jezus verwachten dat Hij een vrouw had. Je kunt hier tegenin brengen dat lang niet alle Joodse mannen deze plicht zo ervoeren. Sommigen kozen juist heel bewust voor een celibatair leven.

In 1945 werd bij Nag Hammadi in Egypte een aantal geschriften gevonden. Eén van die geschriften kreeg de naam Evangelie van Filippus. Dit ‘evangelie’ stamt uit de tweede of derde eeuw na Christus en is dus niet echt door Filippus geschreven. Maar het geschrift bevat wel informatie die gebruikt is om een romantische relatie tussen Jezus en Maria aan te tonen. In dit ‘evangelie’ staat namelijk dat Maria Magdalena de metgezellin van Jezus was. Het woordje voor metgezellin (‘koinonos’) betekent echter niet ‘echtgenoot’ of ‘partner’. In 2 Korinthe 8:23 gebruikt Paulus hetzelfde woord bijvoorbeeld als hij Titus zijn metgezel noemt.

In het Evangelie van Filippus staat dat Jezus Maria op de mond kuste. Tegenwoordig zou je dit opvatten als iets seksueels of romantisch, maar voor de gnostische auteur van het Evangelie van Filippus gold dit niet. Volgens een ander gnostisch document, de Tweede Openbaring aan Jakobus (ook geschreven in de tweede eeuw na Christus), kuste Jezus Jakobus op de mond. Dit werd gezien als iets vriendschappelijks.

Het belangrijkste bezwaar blijft echter dat het Evangelie van Filippus pas rond het jaar 200 na Christus is geschreven. Dat is dus ruim anderhalve eeuw na het leven van Jezus! Het is dus niet geschreven door ooggetuigen of mensen die de ooggetuigen nog gekend hebben. Het is dan ook begrijpelijk dat dit ‘evangelie’ nooit in aanmerking kwam om in het Nieuwe Testament te worden opgenomen. De evangeliën in het Nieuwe Testament zijn allemaal in de eerste eeuw geschreven, door ooggetuigen en kennissen van ooggetuigen, en zijn daardoor historisch véél betrouwbaarder.

Er zijn nog meer argumenten waarmee men wil aantonen dat Jezus getrouwd moet zijn geweest. De belangrijkste worden in Weet Magazine besproken. Maar niet alleen dat: er zijn ook hele goede redenen te noemen waarom het juist níet logisch is dat Jezus getrouwd was. Lees er meer over in het augustusnummer.

Aanbevolen

Vul hieronder uw gegevens in

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

<script src=”https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js“></script> <script type=”text/javascript” src=”https://webforms.aboportal.nl/Form/areas/frontend/scripts/iframeResizer.min.js“></script> <script> jQuery(function($){ $(“.AboIframeabonneerACTIE4″).iFrameResize([{ autoResize: true, enablePublicMethods: true, sizeWidth: false, log: true, interval: 36, checkOrigin: false }]); }) </script> <iframe id=”AboIframeabonneerACTIE4″ class=”IframeSizeVer AboIframeabonneerACTIE4″ src=”https://webforms.aboportal.nl/Form/abonneer/weetmagazine-ACTIE4/nl-BE?stylesheet=/Form/Areas/FrontEnd/Content/CSSalt/weetmagazine.css&codekorting=hide” width=”100%” frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

 

MACHTIGING DIGITALE FACTUUR

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.