Event

Symposium over de waarde van schepping

Door

op

Oorsprong.info organiseert op zaterdag 10 oktober het symposium ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’. Misschien iets om alvast in de agenda te zetten? Het belooft een interessante dag te worden. Aangeraden door Weet Magazine!

Op het symposium van Oorsprong.info komen tal van deskundigen aan het woord. Een greep uit de sprekerslijst, met bijbehorende onderwerpen:

  • Dr. P. de Vries over de waarde van Alvin Plantinga voor de christelijke apologetiek.
  • Dr. ir. W.M. de Jong over mutatiebescherming en de grenzen van evolutie.
  • Prof. dr. ir. H. Degens over schepping en wetenschap.
  • Drs. H. Ligtenberg over de koolstof-14-methode en wat kun je ermee binnen een scheppingsmodel?
  • Drs. J.E. Hoogerduijn over de geologie van de Alpen in het licht van een scheppingsmodel.
  • Prof. dr. P.A. Siebesma geeft een lesje Hebreeuws aan de hand van Genesis 3.
  • Prof. dr. ir. H. Jochemsen over de maakbare mens: de technische ontwikkelingen en ethische aspecten.
  • Dr. P.J. Lalleman over archeologie en het Nieuwe Testament.

Dit symposium is opgezet met een achterliggende gedachte. Het is de trend dat mensen zich steeds minder door Gods openbaring laten gezeggen. Het Woord van God is voor velen een mooi literair werk dat verder geen toegevoegde waarde meer heeft voor leer en leven. Dit denken is versterkt in de periode die de Verlichting heet en wordt daarom ook wel het ‘verlichtingsdenken’ genoemd. Dat ‘verlichtingsdenken’ versterkte op zijn beurt weer het ‘evolutiedenken’.
Ook het actualistisch denken viert hoogtij. Dat wil zeggen dat er voetstoots van uitgegaan wordt dat de natuurwetten door de tijd heen altijd gelijk gebleven zijn en dat het aardoppervlak het resultaat is van krachten die al miljoenen jaren werken. De mens is geen maaksel van Gods scheppende hand, maar een product van natuurlijke selectie, voortgekomen uit een aapachtige. Openbaring heeft in dit ‘verlichtingsdenken’ niets meer te zeggen.

Voor christenen zit hier een spanningsveld. Kun je dat wat de Bijbel vertelt in Genesis nog wel als historisch betrouwbaar zien? Velen denken van niet. Ze zijn ingepakt door het zogenaamde ‘christelijke verlichtingsdenken’; ook wel theïstische evolutie genoemd. Op veel scholen en universiteiten wordt het evolutiedogma als ‘de waarheid’ gepresenteerd. Dat is echter niet te rijmen met de dogma’s van een recente schepping van de aarde, een historische zondeval en een wereldwijde zondvloed.

Kinderen en jongeren worden op veel scholen en universiteiten verplicht onderwezen in dit evolutiedenken. De meeste leermethoden gaan hiervan uit. Het evolutie-actualistendogma beperkt zich niet alleen tot de (evolutie)biologie, paleontologie en geologie, maar beïnvloedt tal van andere wetenschappen, zoals ook de sociale wetenschappen, de psychologie en de geesteswetenschappen.
Dit onbijbelse denken is diep binnengedrongen in de hele samenleving. Is daar een geldige reden voor? Waarom zou je de Bijbel niet als gezaghebbend achten voor alle gebieden van het leven, om daardoor het ‘scheppingsdenken’ te kunnen versterken? Gods Woord (het geopenbaarde Woord) en Gods Vinger (de geschapen werkelijkheid) kunnen niet met elkaar in tegenspraak zijn.

Dit zijn de uitgangspunten van het symposium dat op zaterdag 10 oktober wordt gehouden. De sprekers zullen de waarde van de schepping onderstrepen en Gods Openbaring serieus nemen. De deuren openen om 9.30 uur, het symposium start om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. De sprekers zijn verdeeld over twee zalen, dus bezoekers kunnen kiezen naar wie ze het volgende halfuur gaan luisteren.
De toegangsprijs bedraagt € 7,50 (€ 5,00 studententarief). Bij de prijs is koffie, thee en een lunchpakket inbegrepen. Het symposium vindt plaats in verenigingsgebouw ‘De Notenbalk’ in Opheusden. Aanmelden kan via www.oorsprong.info. Wie zich aanmeldt ontvangt per e-mail een instructie voor betaling. Allen hartelijk welkom.

Vul hieronder uw gegevens in

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

<script src=”https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js“></script> <script type=”text/javascript” src=”https://webforms.aboportal.nl/Form/areas/frontend/scripts/iframeResizer.min.js“></script> <script> jQuery(function($){ $(“.AboIframeabonneerACTIE4″).iFrameResize([{ autoResize: true, enablePublicMethods: true, sizeWidth: false, log: true, interval: 36, checkOrigin: false }]); }) </script> <iframe id=”AboIframeabonneerACTIE4″ class=”IframeSizeVer AboIframeabonneerACTIE4″ src=”https://webforms.aboportal.nl/Form/abonneer/weetmagazine-ACTIE4/nl-BE?stylesheet=/Form/Areas/FrontEnd/Content/CSSalt/weetmagazine.css&codekorting=hide” width=”100%” frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

 

MACHTIGING DIGITALE FACTUUR

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.