Nieuws

Symposium over de waarde van schepping voor wetenschap

Door

op

Oorsprong.info organiseert op 28 maart 2015 het symposium De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek. In dit symposium, dat plaatsvindt in verenigingsgebouw ‘De Notenbalk’ in Opheusden, worden tal van vakgebieden aangeboord met in het achterhoofd de vraag: kun je de huidige werkelijkheid beschouwen als Gods werkelijkheid?

Veel christenen accepteren tegenwoordig de evolutietheorie (in de zin van gemeenschappelijke afstamming) als waarheid. Mensen die een andere opvatting hebben over de oergeschiedenis – zoals een recente zesdaagse schepping en een wereldwijde zondvloed – worden vaak gelijkgesteld met mensen die in een platte aarde en andere primitieve dogma’s geloven. Zulke mensen zouden bezig zijn met een achterhoedegevecht en zouden daarom maar beter kunnen ophouden met de verkondiging van hun opvattingen.

Mensen laten zich steeds minder gezeggen door Gods openbaring. Het Woord van God is voor velen een mooi literair werk, maar heeft geen toegevoegde waarde meer voor leer en leven. Dit denken is versterkt in de periode die de Verlichting heet en wordt daarom ook wel ‘verlichtingsdenken’ genoemd. Dit denken versterkte op zijn beurt weer het ‘evolutiedenken’.
Ook het zogenaamde actualistisch denken viert hoogtij. Dat wil zeggen dat de natuurwetten altijd gelijk gebleven zijn en dat het aardoppervlak het resultaat is van krachten die al miljoenen jaren aan het werk zijn. De mens is geen maaksel van Gods scheppende hand, maar een product van natuurlijke selectie, en is in de laatste fase van dat proces voortgekomen uit een aapachtige.

Veel christenen zien dat wat de Bijbel ons vertelt in Genesis niet meer als historisch betrouwbaar. Zij zijn ingepakt door het ‘christelijke verlichtingsdenken’, wat een contradictio in terminis is. Binnen scholen en universiteiten wordt het evolutiedogma gepresenteerd als ‘de waarheid’. Vanuit de Schrift bezien is dat dogma niet te rijmen met de dogma’s van een recente schepping van de aarde, een historische zondeval en een wereldwijde zondvloed.
Kinderen en jongeren worden op de scholen en universiteiten verplicht onderwezen in dit evolutiedenken en het actualistisch denken.  De meeste methoden gaan hiervan uit. Dit dogma beperkt zich niet alleen tot de (evolutie)biologie, paleontologie en geologie, maar beïnvloedt tal van andere wetenschappen, zoals de sociale wetenschappen, de psychologie en de geesteswetenschappen. Dit onbijbelse denken is diep binnengedrongen in de hele samenleving. Maar… is daar een geldige reden voor? Waarom zou je de Bijbel niet gezaghebbend achten voor alle gebieden van het leven om daardoor het ‘scheppingsdenken’ te kunnen versterken? Gods Woord (het geopenbaarde Woord) en Gods Vinger (de geschapen werkelijkheid) kunnen niet met elkaar in tegenspraak zijn.

Bovenstaande biedt steekhoudende redenen voor het organiseren van een symposium waarin de waarde van de schepping wél onderstreept wordt en waarin Gods openbaring wél serieus wordt genomen. De inloop van dit symposium begint om 9.30 uur. Om 10.00 uur start het en het programma eindigt om 16.30 uur.  Het symposium is verdeeld over twee zalen met een keuzeprogramma. Na een introductie volgen enkele sprekers die in hun eigen vakgebied een presentatie geven. Deze gaan over theologie, geschiedenis, filosofie, cultuurgeschiedenis, ecologie, medische ethiek en astronomie. De sprekerslijst is hier te vinden: www.oorsprong.info/sprekers
De toegangsprijs is € 7,50 (normaal tarief) of € 5 (studententarief). Bij de prijs is koffie/thee en een lunchpakket inbegrepen. Aanmelden kan via www.oorsprong.info Na aanmelding ontvang u een instructie voor de betaling. Iedereen hartelijk welkom.

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

 

MACHTIGING DIGITALE FACTUUR

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.