Natuur

Selectie uit ‘Evolutie – Het Nieuwe Hoofdstuk’: Wat is natuurwetenschap?

op

Natuurwetenschappers beschikken over een aantal duidelijk omschreven methoden waarmee ze de bouw en het functioneren van organismen onderzoeken. De wetenschap heeft echter beperkte verklaringsmogelijkheden. Vooral loopt de natuurwetenschapper tegen moeilijkheden aan bij het reconstrueren van processen uit het verleden. Deze processen kunnen niet direct onderzocht worden, omdat ze niet herhaalbaar zijn.
Deze informatie over de regels en grenzen van wetenschap staat gewoonlijk niet in schoolboeken. De hieronder staande passage, met toestemming overgenomen uit ‘Evolutie – Het Nieuwe Hoofdstuk’ geeft meer inzicht.

Wat is natuurwetenschap?
Hoe komt de natuurwetenschap en in het bijzonder de biologie aan zijn resultaten? Wat zijn de kenmerken van wetenschappelijke hypothesen en theorieën? Aan welke voorwaarden moeten hypothesen en theorieën voldoen om ‘wetenschappelijk’ genoemd te kunnen worden? Hoe zeker zijn theorieën? Wat zijn de mogelijkheden en grenzen van wetenschappelijke onderzoeksmethoden?

Gegevens
Natuurwetenschappen werken empirisch. Dat betekent: uitspraken van natuurwetenschappers moeten betrekking hebben op waarneembare feiten (empirisch = wat op waarnemingen berust). Het onderwerp van de natuurwetenschap is het terrein van de natuur, dat zich door systematisch onderzoek wetmatig laat beschrijven. Om deze wetten te vinden is het nodig om van ‘gegevens’ of ‘empirische bevindingen’ uit te gaan. Deze worden door veldwaarnemingen of doelgerichte experimenten verkregen. De waarnemingen moeten herhaalbaar zijn. Deze eis geldt ook voor de waarneming van gegevens die met gebeurtenissen in het verleden in verband gebracht worden  ook als de vroegere processen zelf niet herhaalbaar zijn.

Waarnemings- en proefomstandigheden moeten precies vermeld worden. Enkele eenvoudige voorbeelden van gegevens zijn: “Reeën hebben vier poten”, “De klaproos heeft rode kroonbladeren”, “In steengroeve X volgt laag B op laag A” enzovoorts. De emotionele (subjectieve) beleving van bijvoorbeeld een droom is daarentegen niet in gegevens te vatten, wat weer wel kan met bijvoorbeeld elektrische stroompjes in de hersenen en oogbewegingen. Wat als ‘gegevens’ te bestempelen is, hangt dus van de toegankelijkheid voor meetmethoden af.
De doelstelling van de natuurwetenschap om de empirisch toegankelijke wereld te beschrijven en wetmatigheden te ontdekken, bevat tegelijk een begrenzing van het onderwerp van de natuurwetenschap. Het onderzoeksterrein van de empirie beperkt zich tot de tegenwoordige tijd. Daaruit volgt dat gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden alleen indirect onderzocht kunnen worden.

Dit is een selectie uit ‘Evolutie – Het Nieuwe Hoofdstuk’.

Vul hieronder uw gegevens in

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

<script src=”https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js“></script> <script type=”text/javascript” src=”https://webforms.aboportal.nl/Form/areas/frontend/scripts/iframeResizer.min.js“></script> <script> jQuery(function($){ $(“.AboIframeabonneerACTIE4″).iFrameResize([{ autoResize: true, enablePublicMethods: true, sizeWidth: false, log: true, interval: 36, checkOrigin: false }]); }) </script> <iframe id=”AboIframeabonneerACTIE4″ class=”IframeSizeVer AboIframeabonneerACTIE4″ src=”https://webforms.aboportal.nl/Form/abonneer/weetmagazine-ACTIE4/nl-BE?stylesheet=/Form/Areas/FrontEnd/Content/CSSalt/weetmagazine.css&codekorting=hide” width=”100%” frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

 

MACHTIGING DIGITALE FACTUUR

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.