Natuur

Selectie uit ‘Evolutie – Het Nieuwe Hoofdstuk’: Het ontstaan van leven

op

Het ontstaan van leven volgens het neodarwinisme wordt gewoonlijk ‘abiogenese’ of ‘chemische evolutie’ genoemd. Het is een basisaanname dat dit leven vanzelf is ontstaan. Deze visie van het neodarwinisme is in de huidige evolutiehoofdstukken  van  biologieboeken overgenomen.

Het neodarwinisme stelt dat  het een feit is dat het leven uit zichzelf is ontstaan en dat het bijna lukt om leven in een laboratorium te laten ontstaan. Dit is echter geen juiste weergave, want:

1.  het  spreken  over  bewijzen  en  feiten  is  volgens  de  theorie in de dominante wetenschap in  geschiedwetenschap (waar de evolutietheorie onder valt) niet gepast,
2. de aannamen over de vroege oude aarde in het onderzoek zijn onjuist geweest, en
3. de onderzoeksresultaten zelf zijn helemaal niet spectaculair, maar bijzonder teleurstellend voor de neodarwinistische theorie. De nieuwe evolutietheorie geeft echter een beeld van het ontstaan van leven dat wél aansluit bij de resultaten van het onderzoek.

Wat je wel en niet kunt aantonen met laboratoriumproeven
Al zou je er in het allerbeste geval in slagen om leven te creëren in het laboratorium, dan zou je nog  niet  kunnen  zeggen  dat  bewezen  is  dat leven  in  het  verleden  op  dezelfde  wijze,  maar dan uit zichzelf, is ontstaan. De dominante wetenschapstheorie laat zien dat je in het geval van historische, eenmalige  gebeurtenissen  niet  van  bewijzen mag  spreken.  Hooguit  mag  je  zeggen  dat  het ‘aannemelijk is’ of dat er een ‘indicatie voor bestaat’ dat het zo gebeurd is.
Stel dat het je lukt om  leven  te  laten ontstaan in het lab. En stel dat je aanwijzingen wilt verzamelen dat het leven op de oude aarde in het verleden op dezelfde wijze maar dan spontaan is ontstaan. Dan is het weinig overtuigend als de laboratoriumomstandigheden in het lab anders zijn dan de omstandigheden die naar alle waarschijnlijkheid op de oude aarde hebben geheerst. Als het je in het lab na heel veel inspanning lukt om enkele moleculen van een cel te laten ontstaan, wat zegt dat dan over het ontstaan van een hele cel?
Op drie punten slaat de huidige evolutietheorie  de  plank  mis. Dan is er nog een vierde punt dat gewoonlijk in het geheel niet wordt genoemd: de tweede wet van  de  thermodynamica.  Deze  fundamentele natuurkundige wet is opgesteld vanwege het feit dat alle  ingewikkelde  structuren  in  het  heelal  de neiging  hebben  om  minder  ingewikkeld  te worden. Deze in de natuur aanwezige tendens is tegengesteld aan een spontaan opbouwen van een uiterst geordende structuur zoals een cel.

Dit is een selectie uit ‘Evolutie – Het Nieuwe Hoofdstuk’.

Vul hieronder uw gegevens in

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

<script src=”https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js“></script> <script type=”text/javascript” src=”https://webforms.aboportal.nl/Form/areas/frontend/scripts/iframeResizer.min.js“></script> <script> jQuery(function($){ $(“.AboIframeabonneerACTIE4″).iFrameResize([{ autoResize: true, enablePublicMethods: true, sizeWidth: false, log: true, interval: 36, checkOrigin: false }]); }) </script> <iframe id=”AboIframeabonneerACTIE4″ class=”IframeSizeVer AboIframeabonneerACTIE4″ src=”https://webforms.aboportal.nl/Form/abonneer/weetmagazine-ACTIE4/nl-BE?stylesheet=/Form/Areas/FrontEnd/Content/CSSalt/weetmagazine.css&codekorting=hide” width=”100%” frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

 

MACHTIGING DIGITALE FACTUUR

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.