Mens

Rode pil beter dan blauwe

op

Kleur van een pil heeft invloed op effectiviteit

Je zou vermoeden dat de werking van een medicijn alleen bepaald wordt door de werkzame stoffen die erin zitten. Niet is minder waar. Volgens recent onderzoek zijn er ook andere factoren die invloed hebben op de werking van een medicijn: het gevoel dat mensen hebben bij hun medicijnen is ook bepalend (placebo-effect). Te denken valt aan de kleur of de naam van een medicijn. Wanneer je een goede mix van deze factoren vindt, zal een medicijn beter werken.

Onderzoekers van de universiteit van Bombay (India) hebben gebruikers van zelfzorggeneesmiddelen ondervraagd om te onderzoeken in hoeverre kleur van invloed is op de effectiviteit van medicijnen. Uit het onderzoek waarover deze wetenschappers in het International Journal of Biotechnology publiceerden blijkt dat rode en roze tabletten werden verkozen boven andere kleuren. Het onderzoek onder 600 mensen liet zien dat bij driekwart van hen vorm en kleur invloed hadden op de waargenomen effecten van de pil. Het had ook invloed op het wel of niet (blijven) gebruiken van de pil.

Smaak en kleur
Opvallend is dat roze pillen door 14 procent van de personen gezien werd als zoeter dan de (verder identieke) rode pillen. Bovendien werden gele pillen als zouter ervaren dan identieke witte pillen. 11 procent vond witte en blauwe pillen bovendien relatief bitter smaken en 10 procent vond oranje pillen zuur.
De invloed die de kleur had op de voorkeur was per groep verschillend. Zo gaven personen van middelbare leeftijd vaker de voorkeur aan rode pillen dan jonge mensen. De rode pillen werden bovendien vaker gekozen door vrouwen dan door mannen.

Beleving
Wanneer patiënten hun dokter vertrouwen betekent dit niet dat ze zullen kiezen voor ‘de bitterste pil.’ Iedere keer wanneer mensen een medicijn gebruiken ondergaan ze een zintuiglijke beleving. Deze beleving is anders bij het slikken van een pil dan bij het kauwen van een pil of het drinken van een drankje. Dit kan sterke invloed hebben op de waargenomen effectiviteit van een medicijn. Volgens de onderzoekers moet het mogelijk zijn om alle eigenschappen van medicijnen die invloed hebben op de zintuigen zo vorm te geven dat ze een optimale toevoeging zijn op de werkzame stoffen. De onderzoekers geven aan dat dit momenteel nog maar weinig gebeurt.

Marketing
Deze uitkomsten hebben invloed op de marketing van zelfzorgmedicijnen. Wanneer mensen het idee hebben dat een medicijn beter werkt of lekkerder smaakt, zullen ze het medicijn vaker kopen. Maar ook voor medicijnen die worden voorgeschreven is het van groot belang. Wanneer blijkt dat patiënten deze pillen laten staan vanwege de smaak of omdat de kleur niet aanspreekt, moet de fabrikant serieus overwegen aanpassingen te doen.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-11/ip-tco111510.php

Vul hieronder uw gegevens in

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

<script src=”https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js“></script> <script type=”text/javascript” src=”https://webforms.aboportal.nl/Form/areas/frontend/scripts/iframeResizer.min.js“></script> <script> jQuery(function($){ $(“.AboIframeabonneerACTIE4″).iFrameResize([{ autoResize: true, enablePublicMethods: true, sizeWidth: false, log: true, interval: 36, checkOrigin: false }]); }) </script> <iframe id=”AboIframeabonneerACTIE4″ class=”IframeSizeVer AboIframeabonneerACTIE4″ src=”https://webforms.aboportal.nl/Form/abonneer/weetmagazine-ACTIE4/nl-BE?stylesheet=/Form/Areas/FrontEnd/Content/CSSalt/weetmagazine.css&codekorting=hide” width=”100%” frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

 

MACHTIGING DIGITALE FACTUUR

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.