Privacy policy

Als uitgever van Weet Magazine gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze abonnees en overige relaties. We houden ons aan de Europese regelgeving (AVG) en de Nederlandse (WBP) die hieraan voorafging.

Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, leggen we de aan ons verstrekte informatie (zoals naw-gegevens) vast. Daarbij gaat het om de abonnees van onze titels en gebruikers van overige diensten, zoals puzzels en onbetaalde verstrekkingen van onze uitgaven. Verder gebruiken we deze gegevens voor eigen marketingactiviteiten om onze relaties te informeren over acties, diensten of evenementen die voor hem of haar relevant zijn. Het gaat daarbij alleen om boodschappen rondom het specifieke magazine waarmee een relatie tussen de uitgever en de (potentiële) abonnee bestaat. We proberen daarbij rekening te houden met de voorkeuren van de abonnee.

Indien de relatie dit soort boodschappen niet wenst te ontvangen, kan dat kenbaar gemaakt worden via het contactformulier op deze website. In al onze e-mail-uitingen is een link te vinden waarmee een (rechts)persoon zich kan uitschrijven uit de gebruikte mailinglijst.

Om onze website goed te laten functioneren, maken we gebruik van cookies. Zo maken we gebruik van Google Analytics om in kaart te brengen hoe onze lezers onze website gebruiken. Google mag deze gegevens niet aan derden verschaffen, tenzij zij hier wettelijk toe wordt verplicht. Ook gebruiken we cookies om advertenties van onze uitgaven te tonen (op sites van derden) aan personen die onze website eerder bezochten. Hiermee wordt gemeten hoe effectief deze advertenties zijn geweest.

Wanneer een persoon wil weten welke persoonsgegevens wij hebben bewaard of wanneer deze gewijzigd of verwijderd dienen te worden, kan een e-mail gestuurd worden via het contactformulier op deze website.

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

 

MACHTIGING DIGITALE FACTUUR

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.