Mens

‘Nepgenen’ blijken functioneel!

op

In DNA, de overerfbare blauwdruk van het leven, bevinden zich honderden ‘nepgenen’ (pseudogenen). Het zijn genen waar iets aan mankeert, dachten veel wetenschappers: vroeger waren deze genen wel goed, nu niet meer. Ze zouden kapot zijn gegaan door mutaties. Recent onderzoek toont echter aan dat deze genen het wel degelijk doen!

De term ‘junk DNA’ isbedacht door Susumo Ohno. Als mensen uit eencellige microben zijn ontstaan, dacht hij, dan moeten er steeds meer genen bij zijn gekomen. Mensen hebben namelijk veel meer genen dan microben. De vraag is dan waar al die nieuwe genen ontstonden.
In 1970 verscheen Ohno’s boek met de veelzeggende titel Evolution by gene duplication. Hierin behandelt hij zijn hypothese over hoe organismen in de loop der tijd meer genen hebben gekregen. In het DNA treden voortdurend duplicatiefouten op (mutaties), waardoor er van sommige genen meerdere exemplaren aanwezig zijn. Ohno veronderstelde dat gedupliceerde genen nieuwe biologische functies konden krijgen doordat er willekeurige mutaties in ophopen. Nuttige mutaties zouden er door het principe van natuurlijke selectie uit worden gefilterd. Ohno geloofde dat elk tiende duplicaat zich tot een nieuw gen zou ontwikkelen. De overige negen zouden blijven bestaan als kapotte pseudogenen: oftewel, ‘junk DNA’.

Maar wat blijkt nu? Deze zogenaamde ‘kapotte pseudogenen’ zijn wel degelijk functioneel! Uit onderzoek blijkt namelijk dat het uitschakelen van deze genen verschillende negatieve effecten heeft. De wereld van de biologie blijkt hiermee een stuk complexer te zijn dan men aanvankelijk dacht.

Meer over deze onderzoeksuitkomsten en de consequenties ervan, kun je lezen in Weet Magazine nummer vier.

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

 

MACHTIGING DIGITALE FACTUUR

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.