Algemeen

IVF-baby’s mogelijk meer kans op ziektes

Door

op

De samenstelling van de vloeistof waarin embryo’s bij een IVF-behandeling worden gekweekt, is van invloed op het geboortegewicht. Deze baby’s zijn vaak lichter, en dat is zorgelijk. Onderzoekers vermoeden dat deze kinderen op latere leeftijd meer kans hebben op ziektes.

In haar proefschrift toont Ewka Nelissen, gyneacoloog in opleiding, voor het eerst aan dat de samenstelling van het kweekmedium bepalend is voor het gewicht van de baby. Uit een van de onderzochte vloeistoffen bleek dat bepaalde baby’s maar liefst zo’n 112 gram lichter waren dan die uit een ander medium. “Wat dat precies voor deze kinderen op latere leeftijd betekent is nog onbekend, omdat de oudste IVF-kinderen immers nog geen veertig zijn. Wel weten we door vervolgonderzoek van deze kinderen dat het verschil in gewicht is blijven bestaan; in ieder geval tot en met het tweede levensjaar.”
Nelissen is bezorgd omdat uit andere niet IVF-gerelateerde studies blijkt dat mensen met een lager geboortegewicht meer kans hebben op het krijgen van ziektes op latere leeftijd.

Normaal gesproken verblijft een embryo 2 à 3 dagen in een kweekmedium voordat het in de baarmoeder wordt teruggeplaatst. Die korte tijd is al van invloed op de verdere zwangerschap.
Uit allerlei studies is bekend dat de kans op chronische ziektes op latere leeftijd (hart- en vaatziekten, suikerziekte, beroerte) gerelateerd is aan een slechtere groei in de baarmoeder en een laag geboortegewicht. “Daaruit rijst het vermoeden dat ook IVF-kinderen met een minder gunstige start van de zwangerschap, in een minder gunstig kweekmedium, zulke gezondheidsrisico’s lopen.”

In 2012 kwam in Nederland 1 op de 37 baby’s ter wereld via IVF. Deze kunstmatige voortplantingstechniek steunt op kweekmedia die door commerciële fabrikanten worden geproduceerd. Wereldwijd zijn er ruim 20 verschillende kweekmedia verkrijgbaar, waarvan niet altijd de samenstelling bekend is. “Fabrikanten beroepen zich op hun octrooirecht”, zegt Nelissen, “dat maakt het voor artsen en klinisch embryologen moeilijk om te vergelijken. Ook veranderen fabrikanten de samenstelling van hun media regelmatig, wat gedegen onderzoek naar de kwaliteit van kweekmedia bemoeilijkt.”

Nelissen pleit voor meer onderzoek naar het effect van kweekmedia op de slechtere uitkomsten na IVF. Ook pleit ze voor een beter toezicht op de klinische veiligheid ervan.
Er vindt op dit moment in het MUMC+ een onderzoek plaats naar de gezondheid van IVF-kinderen op 9-jarige leeftijd (MEDIUM KIDS-studie). Hierbij wordt gekeken naar de groei, maar ook naar verschillende aspecten van het metaboolsyndroom, zoals bloeddruk en vaatfunctie.

Weet meer:
www.weet-magazine.nl/IVF-baby

Aanbevolen

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

 

MACHTIGING DIGITALE FACTUUR

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.