Algemeen

In Weet Magazine: De zee is kraakhelder

op

Wind, regen, vorst en golven breken de bodem en het gesteente op het vasteland af. Dat gaat jaar in jaar uit door. Veel van dat materiaal komt via rivieren in zeeën terecht. Geulen, kloven en valleien worden steeds dieper, kustlijnen verdwijnen. Maar er is een probleem: als dat proces miljoenen jaren duurde, had de zee allang een grote modderpoel moeten zijn geweest. Zoals je weet is dat niet het geval. Hoe praten evolutionisten zich hieruit?

Missende modder
Wetenschappers berekenden dat elk jaar zo’n 20 miljard ton modder en gesteente van de continenten stroomt, de zeeën in. Het gaat om fijn materiaal dat de harde, zwarte, vulkanische oceaanbodem bedekt. Onderzoeken laten zien dat de zachte modderlagen die er liggen op dit moment minder dan 400 meter dik zijn. En sommige grote stukken oceaanbodem zijn zelfs helemaal niet bedekt. Hoe kan dat als de oceanen al minstens drie miljard jaar oud zouden zijn?

Platentektoniek moet de missende modder volgens evolutionisten verklaren. Oceaanplaten schuiven met enkele centimeters per jaar uit elkaar. Daar waar zo’n plaat het continent raakt, duikt hij eronder – dat gebeurt in oceaantroggen of subductiezones – en neemt hij erop liggend modder en gesteente mee de diepte in.

Die verklaring loopt echter mank. Volgens berekeningen schuift er jaarlijks maar 1 miljard ton sediment in subductiezones. Waar blijft dan de overige 19 miljard ton? Die is in geen velden of wegen te bekennen. Daarbij komt dat de oceanen allang opgevuld hadden moeten zijn als het jaarlijkse proces van modderafzetting door rivieren miljoenen jaren had geduurd.
De missende modder past beter in het plaatje dat creationisten schetsen. Zij gaan er immers niet van uit dat de oceanen miljoenen jaren oud zijn en verklaren de afzetting (kort samengevat) als volgt: in de tweede helft van het zondvloedjaar trok het water zich terug van de continenten en stroomde het in de oceaanbekkens. Dit water zette toen, zo’n 4500 jaar geleden, in slechts enkele maanden het leeuwendeel van de sedimenten af, alvorens de huidige toevoer werd bereikt.

Er mist niet enkel modder in de zee. Wil je weten wat er nog meer mist?
Je leest het in het augustusnummer van Weet Magazine dat op 9 augustus verschijnt.

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

 

MACHTIGING DIGITALE FACTUUR

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.