Natuur

Going deep: zwarte gaten

op

Nulpuntsveld- en plasmatheorie
geven heel andere kijk op de zaak

In de februarinummer van Weet Magazine staat een artikel over problemen met zwarte gaten en hoe de nieuwe(re) natuurkunde daar oplossingen biedt. We maken daarvoor gebruik van twee nieuwe natuurkundige theorieën, namelijk de nulpuntsveld- en de plasmatheorie. Hier-onder een diepgaandere uitwerking van beide theorieën.

Tekst: Rinus Kiel

De standaard natuurkunde, zoals die aan universiteiten wordt onderwezen bestaat globaal uit drie theorieën:
1. De quantum elektrodynamica, die zich bezig houdt met het gedrag van allerlei soorten deeltjes.
2. De relativiteitstheorieën van Albert Einstein; de belangrijkste voor ons is de algemene relativi-teitstheorie, die zich bezig houdt met de zwaartekracht, en de structuur van het heelal.
3. De big bang theorie, die bovengenoemde theorieën gebruikt om een verklaring te geven voor het ontstaan en voortbestaan van het heelal.
Er zit natuurlijk heel wat overlapping tussen deze drie theorieën. Deze theorieën komen we verderop in de bespreking regelmatig tegen.

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

 

MACHTIGING DIGITALE FACTUUR

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.