Mens

Genen bepalen mate van cholesterolverlaging

op

Bij de ene persoon hebben cholesterolverlagende medicijnen (statines) meer effect dan bij de andere. Hoe komt dat? Een grote studie, waarbij gegevens van 40.000 mensen onder de loep zijn genomen, wijst twee nieuwe genvarianten aan die van invloed zijn op de werkzaamheid van statines. Dat publiceerden onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Queen Mary University in Londen in Nature Communications.

Veel patiënten met een te hoog cholesterol slikken statines. Deze medicijnen halen het ‘slechte’ LDL-cholesterol met meer dan de helft naar beneden. Dit verkleint de kans op hartziekten aanzienlijk. Maar die statines werken niet bij iedereen even goed. Er zijn nu twee genvarianten ontdekt die deze verschillen in werkzaamheid tussen individuen deels verklaren.

Testen zinvol?
Prof. Wouter Jukema (LUMC): “Dit is een belangrijke stap. Vervolgonderzoek moet uitwijzen hoe we deze kennis kunnen inzetten in de patiëntenzorg. Daarvoor is het wel nodig om breder te kijken naar de genetische variaties die de statinerespons kunnen voorspellen. Pas dan kunnen we bepalen of het zinvol is om patiënten die statines krijgen voorgeschreven op deze genvarianten te testen.”

Biologische mechanismen
Een van de nieuw ontdekte genvarianten verhoogde de werkzaamheid van statines. De tweede genvariant heeft waarschijnlijk invloed op de opname van statines door de lever, en verlaagde de effectiviteit juist. Deze bevindingen kunnen bijdragen aan een beter begrip van de biologische mechanismen die verklaren waarom statines het LDL-cholesterol verlagen. “Deze studie toont aan dat er een netwerk bestaat van wisselwerkende genen die individueel of collectief kunnen beïnvloeden hoe mensen op statines reageren”, zegt Iris Postmus (LUMC). “Hopelijk kunnen we in de toekomst selecteren welke statine voor welke patiënt het meest geschikt is.”

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

 

MACHTIGING DIGITALE FACTUUR

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.