Natuur

De tuin in voor de Nationale Bijentelling

Door

op

In het weekend van 21 en 22 april vond eerste Nationale Bijentelling plaats, georganiseerd door Nederland Zoemt. Ruim drieduizend mensen onderzochten in de tuinen of en welke bijen er aanwezig waren. Het doel van het onderzoek is dat wetenschappers inzicht krijgen in de trends van bijenpopulaties in tuinen.

In totaal zijn er dat weekend ruim dertigduizend bijen geteld, waarvan twee derde wilde bijen. De meest getelde was de gedomesticeerde honingbij, gevolgd door de rosse metselbij en de aardhommel.

De telling laat zien dat in alle tuinen bijen of zweefvliegen aanwezig zijn, waaronder veel koninginnenhommels die bezig zijn met het stichten van een kolonie. Over een maand of twee is het aantal daarvan ook verveelvoudigd. Dat de honingbij zo vaak is geteld , komt door de bijenvolken van de meer dan achtduizend imkers in Nederland.

Nederland telt bijna 360 wilde bijensoorten, waarvan ruim de helft bedreigd is. Wilde bijen hebben daarom hulp nodig. Deze insecten zijn ontzettend belangrijk voor de voedselvoorziening, want ze bestuiven zo’n tachtig procent van alle eetbare gewassen.

De gegevens van de telling gebruikt Nederland Zoemt om de wilde bij te helpen en om te checken of eerdere maatregelen effect hebben, zoals bijvoorbeeld het creëren van een geschikte leefomgeving, voldoende voedsel en nestgelegenheid.

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

 

MACHTIGING DIGITALE FACTUUR

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.