Geschiedenis

Davids en Salomo’s koninkrijken bestonden wel degelijk

op

Weet Magazine toont in zijn nieuwste uitgave opmerkelijke bevindingen die aantonen dat de rijken van de tweede en derde koningen van Israël, David en Salomo, echt hebben bestaan. In het tiende nummer wordt onderzoek van dr. Mart Jan Paul gepresenteerd, die als hoogleraar Oude Testament verbonden is aan de universiteit van Leuven.

Er is de laatste jaren veel discussie over de vraag of de koninkrijken van David en Salomo wel echt hebben bestaan. Sommige geleerden, zoals Finkelstein, menen dat de Bijbelse berichtgeving grotendeels een mythe is. Zij nemen aan dat Jeruzalem in Davids tijd niet meer was dan een dorp op een heuvelrug, zonder stadsmuren. In later eeuwen zijn de verhalen over de eerste koningen dan steeds meer aangedikt.

De discussie spitst zich toe op de archeologie. Waarom zijn er zo weinig overblijfselen van Davids koninkrijk gevonden als deze echt bestaan heeft? Dat is de vraag die Bijbelcritici stellen. Een antwoord hierop kan zijn dat veel schrijfmateriaal verloren is gegaan of dat op veel historische plekken opgravingen niet zijn toegestaan. Een ander antwoord is dat de bewoners van de stad Jeruzalem vaak de onderliggende woonlaag gebruikten voor hun nieuwe bouwactiviteiten. Er zijn dus veel oude sporen vernietigd.

Toch is daarmee niet het laatste woord gezegd. Er zijn de laatste jaren heel wat indirecte aanwijzingen gevonden die voor een krachtig, centraal bestuurd rijk in de tiende eeuw voor Christus pleiten. Zo blijkt bijvoorbeeld uit correspondentie op kleitabletten dat er diplomatieke contacten waren met het destijds machtige Egyptische rijk. Ook zijn er verschillende aansprekende opgravingen gedaan die de stelling ondersteunt dat Jeruzalem ten tijde van David en Salomo de grote, sterke stad was zoals beschreven wordt in de Bijbel.

Verschillende geleerden menen dat de strijd van David met Edom (genoemd in 2 Samuël 8 en 1 Koningen 11) sterk overdreven is, omdat Edom in die tijd een eenvoudige samenleving met veehouders was. Recente opgravingen in Khirbat en-Nahas, in het laagland van Edom, ongeveer 50 kilometer ten zuiden van de Dode Zee, geven echter een heel ander beeld. Edom was in de tiende eeuw een complexe samenleving met grote gebouwen, sterke verdedigingswerken en een uitgebreide koperindustrie. Israël kon alleen als sterke staat Edom overwinnen.
Uit koolstofdatering bij Tel Rehov, een stad in Israël die in de tijd van koning Rehabeam door een farao is veroverd, blijkt dat ook deze stad een sterke vesting moet zijn geweest.

Verder blijkt dat het Bijbelse beeld over Israël in de tijd van Saul, David en Salomo goed past bij de betreffende periode. Nadat de Egyptenaren en Hethieten het westelijke Midden-Oosten lange tijd overheerst hebben, zijn er in de periode 1200 tot 900 voor Christus kleine koninkrijken geweest. Daarna kwamen er opnieuw grote rijken, zoals Assyrië en Babel. In de genoemde periode kon ook Israël uitgroeien tot een staat van betekenis. Meer weten? Lees het in Weet Magazine nummer 10.

Vul hieronder uw gegevens in

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

<script src=”https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js“></script> <script type=”text/javascript” src=”https://webforms.aboportal.nl/Form/areas/frontend/scripts/iframeResizer.min.js“></script> <script> jQuery(function($){ $(“.AboIframeabonneerACTIE4″).iFrameResize([{ autoResize: true, enablePublicMethods: true, sizeWidth: false, log: true, interval: 36, checkOrigin: false }]); }) </script> <iframe id=”AboIframeabonneerACTIE4″ class=”IframeSizeVer AboIframeabonneerACTIE4″ src=”https://webforms.aboportal.nl/Form/abonneer/weetmagazine-ACTIE4/nl-BE?stylesheet=/Form/Areas/FrontEnd/Content/CSSalt/weetmagazine.css&codekorting=hide” width=”100%” frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

 

MACHTIGING DIGITALE FACTUUR

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.