Colofon

Weet Magazine is een christelijk populairwetenschappelijk tijdschrift.

Uitgever
Frans Gunnink
Coenecoop 3c7
2741 PG Waddinxveen
030 – 227 3300 | uitgever@weet-magazine.nl

Eindredactie
Johan Démoed
030 – 227 3303 | redactie@weet-magazine.nl

Redactie
Ruben Jorritsma, Jan van Meerten, Klaas Roos, Kees Visser, Jan Rein de Wit, Joop Buker, Gert-Jan van Heugten.

Medewerkers
Leontien Bakermans, Pieter Beens, Joas den Besten, Peter Borger, Kees-Jan van Dam, Hans Degens, Willy Duister, Andre van Gelder, Mischa van de Giessen, Chiel de Groot, Maarten ʼt Hart, Stef Heerema, Kees van Helden, Ben Hobrink, Hans Hoogerduijn, Klaas de Jong, Wim de Jong, Wim de Jongste, Ruben Jonker, Johannes Kalkman, Erik Koning, Pieter Lalleman, Imco Lanting, Marc de Leeuw, Herman Ligtenberg, Daniël Linzel, Sarah van der Maas, Ad Massar, Margreet van Middelkoop, Mart-Jan Paul, Jos Philippaerts, Marco van Putten, Kees van Reenen, Peter Scheele, Pieter Siebesma, Hugo Trimp, Ton Verdam, Rick Vis, Gerrit de Wit, Inge Zijlstra, Bea Zoer, Benno Zuiddam.

Ontwerp en vormgeving
Drukkerij AMV BV, Lunteren

Druk
Habo DaCosta BV, Vianen

Website
Sane-IT (De Bilt), Rivan (Houten), Weet Magazine

Advertentieverkoop
Gabriëlla Gunnink
030 – 227 3302 | adverteren@weet-magazine.nl

Marketing
Klaas Roos
030 – 227 3308 | klaas.roos@weet-magazine.nl

Abonnementen
Een jaarabonnement op Weet Magazine kost in Nederland € 36,25 (6 nummers). Weet Magazine verschijnt elke twee maanden en kent daarom een opzegtermijn van drie maanden. Neem voor opzeggingen contact met ons op via Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest, 030 – 227 3301, of via abonnement@weet-magazine.nl, of online via www.weet-magazine.nl/service

Heeft u een incasso afgegeven (voor Belgen: als u betaalt via een domiciliëring) dan vindt u daar een rekeningnummer dat op naam staat van ‘Abonnementenland inz. Weet Magazine’.

De genoemde abonnementsprijzen gelden voor betaling per automatisch incasso (voor Belgen: betaling via een domiciliëring). Betaling via een papieren factuur kost € 2,50 extra wegens administratie- en verzendkosten voor de factuur. Betaling per digitale factuur kost € 1,00 extra.

Buitenland
Voor het buitenland worden de verzendkosten doorberekend.
Een jaarabonnement (6 nummers) kost:

  • in België: € 37,50 voor het 1e jaar, € 44,50 in navolgende jaren.
  • in Europa: € 44,50
  • in de rest van de wereld: € 62,00

Distributie en losse verkoop
Betapress BV, CBC en VMB Press

Gesproken versie
Voor mensen met een leesbeperking is Weet Magazine verkrijgbaar in gesproken vorm bij de CBB.
Tel. 0341 56 54 99, info@cbb.nl