fbpx

Colofon

Weet Magazine is een christelijk populairwetenschappelijk tijdschrift.

Uitgever
Weet Magazine BV
Coenecoop 3c7
2741 PG Waddinxveen
030 – 227 3300 | uitgever@weet-magazine.nl

Eindredactie
Johan Démoed

Redactiecoördinator
Gert-Jan van Heugten
030 – 227 3300 | redactie@weet-magazine.nl

Redactie
Ruben Jorritsma, Jan van Meerten, Klaas Roos, Kees Visser, Jan Rein de Wit, Joop Buker

Medewerkers
Els van den Brink, Shanti Bolt, Peter Borger, Joop Buker, Kees-
Jan van Dam, Hans Degens, Koos van Delden, Willy Duister,
Tjarko Evenboer, Andre van Gelder, Mischa van de Giessen,
Frans Gunnink, Maarten ’t Hart, Stef Heerema, Kees van Helden,
Ben Hobrink, Wim Hoek, Hans Hoogerduijn, Chiel Jacobusse,
Wim de Jong, Wim de Jongste, Johannes Kalkman, Rinus
Kiel, Erik Koning, Pieter Lalleman, Imco Lanting, Sandor van
Leeuwen, Riekelt Pasterkamp, Mart-Jan Paul, Marco van Putten,
Ruth Seldenrijk, Peter Scheele, Pieter Siebesma, Nico Steen,
Ton Verdam, Brammert Waagmeester, Gerrit de Wit, Bea Zoer.

Ontwerp en vormgeving
Drukkerij AMV BV, Lunteren

Druk

Habo DaCosta BV, Vianen

Website

Sane-IT, De Bilt

Advertentieverkoop

030 – 227 3302 | adverteren@weet-magazine.nl

Abonnementen
Een jaarabonnement op Weet Magazine kost in Nederland
€ 30,50 (6 nummers). Adreswijziging of opzegging uiterlijk vier
weken voor einde abonnementsperiode bekend maken via:
Melkrijder 20c, 3861 SG Nijkerk, 030 – 227 3301,
abonnement@weet-magazine.nl
Heeft u een incasso afgegeven dan treft u het volgende op
uw afschrift: Incassant ID: NL74ZZZ302271330000 plus uw
abonneenummer.

Buitenland
Voor het buitenland worden de verzendkosten door berekend.
Een jaarabonnement (6 nummers) kost in Europa € 38,05, voor
de rest van de wereld € 54,00.

Distributie en losse verkoop
Betapress BV, CBC en VMB Press

Gesproken versie
Voor mensen met een leesbeperking is Weet Magazine verkrijg-
baar in gesproken vorm bij de CBB.
Tel. 0341 56 54 99, info@cbb.nl