Colofon

Weet Magazine is een christelijk, populairwetenschappelijk tijdschrift.

Uitgever
Weet Magazine BV
Coenecoop 3c7
2741 PG Waddinxveen

Eindredactie
Johan Démoed

Redactiecoördinator
Gert-Jan van Heugten

Redactie
Ruben Jorritsma, Jan van Meerten, Klaas Roos, Kees Visser, Jan Rein de Wit

Medewerkers
Els van den Brink, Shanti Bolt, Peter Borger, Kees-
Jan van Dam, Hans Degens, Koos van Delden, Willy
Duister, Tjarko Evenboer, Andre van Gelder, Mischa
van de Giessen, Frans Gunnink, Maarten ʼt Hart, Stef
Heerema, Kees van Helden, Ben Hobrink, Wim Hoek,
Hans Hoogerduijn, Chiel Jacobusse, Wim de Jong, Wim
de Jongste, Johannes Kalkman, Rinus Kiel, Erik Koning,
Pieter Lalleman, Imco Lanting, Sandor van Leeuwen,
Riekelt Pasterkamp, Mart-Jan Paul, Marco van Putten,
Ruth Seldenrijk, Peter Scheele, Pieter Siebesma, Nico
Steen, Ton Verdam, Brammert Waagmeester, Gerrit de
Wit, Bea Zoer.

Ontwerp en vormgeving
Jasper Ellens, Tineke Tramper

Website
FreeLaunching

Advertentieverkoop
Johan Démoed, [email protected]
– tel: 030 227 33 00 / 06 20 54 02 83

Abonnementen
Een jaarabonnement op Weet Magazine kost
€ 30,50 (6 nrs). Voor buitenland worden de
verzendkosten doorberekend. Adreswijziging
of opzegging uiterlijk vier weken voor einde
abonnementsperiode bekend maken via:
Loodsboot 8, 3991 CJ Houten, 030 230 3508,
[email protected] Heeft u een
incasso afgegeven dan treft u het volgende op uw
afschrift: Incassant ID: NL74ZZZ302271330000
plus uw abonneenummer.