Colofon

Weet Magazine is een christelijk populairwetenschappelijk tijdschrift.

Uitgever
Weet Magazine BV
Coenecoop 3c7
2741 PG Waddinxveen
030 – 227 3300 | [email protected]

Eindredactie
Johan Démoed

Redactiecoördinator
Gert-Jan van Heugten
030 – 227 3300 | [email protected]

Redactie
Ruben Jorritsma, Jan van Meerten, Klaas Roos, Kees Visser, Jan Rein de Wit, Joop Buker

Medewerkers
Els van den Brink, Peter Borger, Kees-Jan van Dam, Hans Degens, Willy Duister, Andre van Gelder, Mischa van de Giessen, Maarten ’t Hart, Stef Heerema, Ben Hobrink, Wim Hoek, Hans Hoogerduijn, Chiel Jacobusse, Wim de Jong, Wim de Jongste, Ruben Jonker, Johannes Kalkman, Erik Koning, Pieter Lalleman, Imco Lanting, Mark de Leeuw, Sandor van Leeuwen, Herman Ligtenberg, Daniël Linzel, Sarah van der Maas, Ad Massar, Margreet van Middelkoop, Mart-Jan Paul, Jos Philippaerts, Marco van Putten, Kees van Reenen, Ruth Seldenrijk, Peter Scheele, Pieter Siebesma, Ton Verdam, Brammert Waagmeester, Bea Zoer.

Ontwerp en vormgeving
Drukkerij AMV BV, Lunteren

Druk

Habo DaCosta BV, Vianen

Website
Sane-IT, De Bilt

Advertentieverkoop
Gabriëlla Gunnink
030 – 227 3302 | [email protected]

Abonnementen
Een jaarabonnement op Weet Magazine kost in Nederland € 32,95 (6 nummers). Weet Magazine verschijnt elke twee maanden en kent daarom een opzegtermijn van drie maanden. Neem voor opzeggingen contact met ons op via Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest, 030 – 227 3301, of via [email protected], of online via www.weet-magazine.nl/mijnabonnement.

Heeft u een incasso afgegeven (voor Belgen: als u betaalt via een domiciliëring) dan vindt u daar een rekeningnummer dat op naam staat van ‘Abonnementenland inz. Weet Magazine’.

De genoemde abonnementsprijzen gelden voor betaling per automatisch incasso (voor Belgen: betaling via een domiciliëring). Betaling via een papieren factuur kost € 2,50 extra wegens administratie- en verzendkosten voor de factuur. Betaling per digitale factuur kost € 1,00 extra.

Buitenland
Voor het buitenland worden de verzendkosten doorberekend.
Een jaarabonnement (6 nummers) kost:

  • in Europa: € 34,95 voor het 1e jaar, en € 40,75 voor navolgende jaren.
  • in de rest van de wereld: € 50,95 voor het 1e jaar, en € 56,95 voor navolgende jaren.

Distributie en losse verkoop
Betapress BV, CBC en VMB Press

Gesproken versie
Voor mensen met een leesbeperking is Weet Magazine verkrijg-
baar in gesproken vorm bij de CBB.
Tel. 0341 56 54 99, [email protected]