Mens

Bestaat de God-spot?

op

Iedereen gelooft, ook atheïsten; zij geloven dat God niet bestaat en kunnen dat niet bewijzen. Naar de herkomst van religieuze (bovennatuurlijke) ervaringen tot voor kort gezocht in één bepaald deel van de hersenen (‘God spot’). Recent onderzoek o.a. aan de universiteit van Missouri wijst echter op iets anders: gelovigen gebruiken hun hele verstand.

De mens is van nature religieus. Daarin onderscheidt hij zich van een dier. Iedereen gelooft, ook atheïsten; zij geloven dat God niet bestaat en kunnen dat niet bewijzen. De herkomst van religieuze (bovennatuurlijke) ervaringen tot voor kort gezocht in één bepaald deel van de hersenen (‘God spot’). Recent onderzoek aan de universiteit van Missouri wijst echter op iets anders: gelovigen gebruiken hun hele verstand.

Spiritualiteit is een complex fenomeen. Meerdere gebieden in het brein lijken verantwoordelijk voor spirituele ervaringen. „Bepaalde hersendelen spelen dominantere rollen, maar ze werken allemaal samen om de spirituele ervaring mogelijk te maken,” aldus professor Brick Johnstone.

Het onderzoek richtte zich met name op de functie van de rechtse pariëtale kwab. Dat gedeelte van de hersenen bepaalt de mate waarin iemand op zichzelf of op een ander is gericht. Het blijkt dat een ernstige beschadiging van de rechtse pariëtale kwab ervoor zorgt dat iemand ervaart dichter bij een hogere macht te zijn. Uit onderzoek blijkt ook dat een minder actieve rechtse pariëtale kwab ervoor zorgt dat iemand meer oog heeft voor een ander en minder voor zichzelf.
Verder richtte Johnstone zich in zijn onderzoek op de activiteit in de frontale kwabben. Hieruit bleek dat mensen die vaker bewust met religie bezig zijn ook meer activiteit in dat hersendeel vertonen.

Geloven schakelt dus het hele brein in. Dat werpt een bijzonder licht op de woorden van de Heere Jezus als Hij gelovigen opdraagt God lief te hebben met heel hun hart, ziel en… verstand!

Weet meer:
http://medicalxpress.com/news/2012-04-distinct-god-brain.html

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

 

MACHTIGING DIGITALE FACTUUR

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.