Skip to main content

Deze informatie behoort bij het artikel ‘Energie besparen, zo doe je dat’ in Weet Magazine, nummer 84 (december 2023). Voor elke besparingsmaatregel uit het artikel volgt hier een extra uitleg van hoe de jaarlijkse besparing en de terugverdientijd berekend zijn, en wat de bron is van de verschillende cijfers.

De exacte berekeningen zijn te vinden in dit Excel-document.

Dakisolatie

Isoleren is de eerste stap als het gaat om energiegebruik terug te dringen. Alle warmte die je binnen houdt hoef je niet bij te stoken. Het dak is een vaak onderschat oppervlak waarlangs veel (opstijgende) warmte verdwijnt. Isoleren gebeurt door dikke isolatieplaten tegen het dak aan te brengen. Dit kan het beste van buitenaf, direct onder de pannen. Of anders aan de binnenkant, tussen de bestaande dakgordingen.

Besparing (gas): 420 m3 per jaar
Terugverdientijd: 7 jaar

Berekeningen van Milieu Centraal laten zien dat het isoleren van een ongeïsoleerd dak tot een Rc waarde van 4 of meer, wel 30% kan schelen in het jaarlijkse gasverbruik. Voor een doorsnee rijtjes- of hoekhuis met gemiddeld verbruik (1380 m3 per jaar) komt dat neer op 420 m3 gas. En bij een groot dakoppervlak nog wel meer.
De investering bedraagt 5000 tot 6000 euro voor een dak van een rijtjeshuis of hoekwoning, oplopend tot 9000 euro voor een vrijstaande woning (bron: Milieu Centraal).
Isoleren aan de buitenzijde zal meestal duurder zijn dan isolatie van binnenuit. Vaak moet er dan een steiger opgebouwd worden, en de pannen moeten van het dak. Het is dan ook raadzaam om dit mee te pakken als er toch dakrenovatie moet plaatsvinden.
Dankzij de subsidie van €15 per m2 kan de terugverdientijd beperkt blijven tot gemiddeld 7 jaar, bij een gasprijs van €1,25 per m3, al hangt het dus sterk van de situatie af. Als je de klus zelf uitvoert kun je flink besparen op de arbeidskosten. Alleen loop je dan wel de subsidie mis.

Bron: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/dakisolatie/

Spouwmuurisolatie

Er wordt isolatiemateriaal in de spouw (de ruimte tussen de binnenmuur en de buitenmuur) aangebracht. Dit kan haast onzichtbaar gebeuren via een serie kleine gaten in de voegen tussen de stenen, die na afloop weer dichtgemaakt worden. Hoe meer buitenmuren je woning heeft, hoe meer verlies (en dus besparing) hierop te halen valt. Bij een vrijstaand huis is dus meer besparing mogelijk dan bij een tussenwoning.

Besparing (gas): 180 m3 per jaar (tussenwoning)
Besparing (gas): 600 m3 per jaar (vrijstaande woning)
Terugverdientijd: 3,5 jaar

Berekeningen van Milieu Centraal laten een besparing op het jaarlijkse gasgebruik zien van 5 tot 7% per buitenmuur. Voor een tussenwoning (2 buitenmuren) gaat het gemiddeld om 13% en voor een vrijstaande woning (4 buitenmuren) kan het oplopen tot 25%. Bij een gemiddeld jaarlijks gasverbruik van 1380 m3 (tussenwoning) of 2400 m3 (vrijstaande woning) gaat het om respectievelijk 180 en 600 m3 per jaar.
Ook voor deze maatregel is subsidie beschikbaar, €4 per geïsoleerde m2 (in 2023). Van alle isolatiemaatregelen heeft spouwmuurisolatie de gunstigste terugverdientijd: ongeveer 3 tot 4 jaar bij een gasprijs van 1,25 euro per m3.

Bron: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/spouwmuurisolatie/

Vloerisolatie

Een geïsoleerde vloer bespaart niet alleen energie, maar zorgt ook voor meer comfort. Zeker bij ‘koude’ vloeren, zoals plavuizen of beton, scheelt dit aanzienlijk. Als je onder de vloer kunt komen, is er haast altijd isolatieverbetering mogelijk, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een pur-laag, of door het aanbrengen van reflecterende thermofolie. En anders is isoleren boven op de vloer (vloerverhoging) nog een optie.

Besparing (gas): 130 m3  per jaar (radiatoren)
Besparing (gas): 170 m3 per jaar (vloerverwarming)
Terugverdientijd: 11 jaar

Berekeningen van Milieu Centraal schetsen een gemiddelde besparing van zo’n 10% op het gasverbruik. Andere websites, waaronder die van de Consumentenbond, geven aan dat een besparing van 15%, of zelfs 20% (in combinatie met vloerisolatie) haalbaar is. Dat is typisch het geval bij woningen die voor 1989 gebouwd zijn, waarin nog geen vloerisolatie aanwezig is. Het verbruik, en dus de mogelijke besparing, is bovendien afhankelijk van het vloeroppervlak.

Bron: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/vloerisolatie/

HR++ glas

Zijn de ramen in je huis al voorzien van dubbelglas? Zo niet, werk aan de winkel. Maar ook als dat al wel zo is, valt er met HR++-glas nog winst te boeken. HR+ en HR++ zijn typeringen voor dubbelglas met een extra warmtereflecterende coating en een isolerende gaslaag (argon) tussen de glasplaten. Hierdoor stijgt de isolatiewaarde.
Nog een stapje verder gaat triple glas (soms ook HR+++ genoemd), met drie glasplaten en twee isolerende tussenlagen. Dit isoleert nog anderhalf keer beter dan HR++-glas, maar is wel fiks duurder en vereist geschikte kozijnen.

Besparing (gas): 65 m3 per jaar (vervanging dubbel glas)
Besparing (gas): 240 m3 per jaar (vervanging enkel glas)
Terugverdientijd: 9,5 jaar (vervanging enkel glas), 35 jaar (vervanging dubbel glas)

In een gemiddelde hoekwoning zit ongeveer 22 m2 glas. Wanneer dit geheel bestaat uit standaard (thermopane) dubbelglas, en vervangen wordt door HR++ glas levert dit zo’n 5% gasbesparing op. Bij een gemiddeld jaarverbruik van 1380 m3 is dat 65 m3. Wanneer het om enkelglas ramen gaat, loopt de besparing op tot 17%, ofwel 240 m3 gas per jaar (bron: Milieu Centraal).
HR++ glas is behoorlijk prijzig, en dit maakt de terugverdientijd hoog, zelfs na aftrek van de subsidie van € 23 per m2 (prijspeil 2023). Het terugverdienen duurt dan zo’n 10 jaar bij vervanging van enkel glas, en 35 jaar bij vervanging van dubbel glas (bij een gasprijs van € 1,25 per m3). Dit kan een reden zijn om nog even af te zien van deze maatregel. Het kan ook lonen om meerdere offertes op te vragen. Maar als er toch ruiten vervangen moeten worden, kies dan minstens voor HR++.

Bron: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-hr-glas-triple-glas/

Warmtepomp

De warmtepomp is in opmars. En dat is niet voor niets, want een warmtepomp kan flink meer warmte leveren dan hij zelf aan energie verbruikt. De verbruikte elektriciteit wordt niet in warmte omgezet, maar wordt gebruikt om warmte van buiten naar binnen te ‘pompen’. Een warmtepomp is tot wel vijf keer zuiniger dan een elektrische kachel.
Er zijn verschillende soorten en combinaties mogelijk, het is dus zaak om je goed te laten voorlichten over de mogelijkheden. En dat geldt ook voor de typische nadelen van de warmtepompvarianten (denk bijvoorbeeld aan een buitenunit aan de muur, lichte geluidshinder, een benodigde vergunning voor graven in de grond, of de noodzaak van een extra buffervat).
Het meest uitgebreid is een warmtepomp die zowel cv-water als tapwater verwarmt, en dus volledig de functie van de cv-combiketel overneemt. Dit heet een ‘full electric warmtepomp’. Tegenhanger daarvan is de goedkopere en kleinere ‘hybride warmtepomp’, die in combinatie met een cv-ketel aangesloten wordt, en die nodig heeft voor aanvullende verwarming en verwarming van het tapwater.
Om te profiteren van een warmtepomp dient het huis (redelijk) goed geïsoleerd te zijn. Ook is het rendement het grootst in combinatie met vloerverwarming en ruim voldoende zonnepanelen. Een warmtepomp bespaart gas, maar gebruikt hiervoor wel extra stroom. Voldoende eigen zonnepanelen kunnen de terugverdientijd voor een warmtepomp flink verkorten.

Hybride warmtepomp
Besparing (gas): 750 m3 per jaar

Terugverdientijd (zonder zonnepanelen): 23 jaar
Terugverdientijd (met 10 extra zonnepanelen): 16 jaar

Full electric warmtepomp
Besparing (gas):  1000 m3 per jaar
Terugverdientijd (zonder zonnepanelen): nooit
Terugverdientijd (met 15 extra zonnepanelen): 27 jaar

Snelle kostenbesparing is meestal niet de hoofdreden om een warmtepomp te installeren. De reden waarom een warmtepomp weinig geld bespaart, is niet alleen vanwege de hoge kosten, maar vooral omdat de stroom die het apparaat gebruikt, haast even duur is als het gas dat het bespaart. Alleen als je door middel van voldoende zonnepanelen zelf (een deel van) de benodigde stroom kunt opwekken, kun je besparen. Zonder stroomopslag kun je de warmtepomp voor ongeveer 30% op eigen stroom laten draaien  En zo lang je kunt salderen (waarbij je opgewekte stroom mag wegstrepen tegen op andere momenten afgenomen stroom) loopt het voordeel verder op. Zonnepanelen leveren voornamelijk in het voorjaar en in de zomer overdag stroom, terwijl een warmtepomp met name in de koude maanden actief is.

Bron: https://www.eigenhuis.nl/verduurzamen/maatregelen/duurzaam-verwarmen/warmtepomp

Balansventilatie

Zeker als je gaat isoleren, moet je ook nadenken over ventilatie. Een huis moet geventileerd worden, juist ook ‘s winters, anders hopen vocht en ongewenste gassen zich op. Het is alleen wel jammer van de koude lucht die dan naar binnen geblazen wordt.
Door te kiezen voor een warmteterugwin (wtw-) ventilatiesysteem (ook balansventilatie genoemd), wordt de instromende lucht opgewarmd door de uitstromende lucht. Alleen ‘s zomers, als het buiten afgekoeld is en binnen nog benauwd warm, kun je dit beter even uitschakelen (bypass).

Besparing (gas): 250 m3 per jaar
Terugverdientijd: 3,5 jaar

De gegevens zijn afkomstig van Vereniging Eigen Huis. De aanschafprijs van € 1000 is gebaseerd op de goedkoopste uitvoering. Afhankelijk van het merk, de capaciteit en de opties van het systeem, kan die prijs meer dan het dubbele worden. Ook zijn de installatiekosten niet meegenomen in de berekening. Voor balansventilatie zijn vaak extra ventilatiekanalen nodig. En als deze in bestaande woningen aangebracht moeten worden kan dat een flinke extra kostenpost zijn. Gemiddeld zal de terugverdientijd daarom een stuk hoger liggen.

Bron: https://www.eigenhuis.nl/verduurzamen/maatregelen/isoleren-en-ventileren/wtw-ventilatie

Douche-wtw

Met douche-warmteterugwinning warm je het aangevoerde douchewater op met het weglopende douchewater. De eenvoudigste manier is om onder de douche-afvoer een speciale dubbelwandige verticale afvoerpijp te installeren, waar het koude leidingwater dat naar de douchekraan gaat, langs stroomt. De combiketel hoeft zo minder warm water bij te leveren. Een deugdelijke mengkraan is hierbij geen overbodige luxe, omdat het afvoerwater geleidelijk warmer wordt.
De besparing is recht evenredig met het gebruik: Hoe meer en hoe langer er gedoucht wordt, hoe meer besparing dit oplevert. Voor een bad werkt het systeem natuurlijk niet.

Besparing (gas): 65 m3 per jaar
Terugverdientijd: 10 jaar

Cijfers van Milieu Centraal geven aan dat het aanbrengen van een douche-wtw (kosten: € 800) zo’n 65 m3 aardgas per jaar bespaart. Deze besparing geldt voor een huishouden van 3 personen en 7,5 minuten per douchebeurt. De investering wordt dan in 10 jaar terugverdiend, gerekend met een gasprijs van 1,25 €/m3. Wanneer het douchegebruik hoger ligt, omdat er vaker of langer gedoucht wordt, zal ook de besparing navenant hoger en de terugverdientijd korter zijn.
Een afvoerpijp-wtw is de simpelste en goedkoopste oplossing. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de douche zich op de begane grond bevindt, zijn er ook wel andere warmteterugwinningstechnieken mogelijk, maar die hebben wel een hogere aanschafprijs, en dus een langere terugverdientijd.

Bron: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-warm-water/douche-wtw/

Zonnepanelen

Zonnepanelen, je ziet ze op steeds meer daken. En dat is niet voor niets. Na het zo goed mogelijk isoleren van je huis, hebben zonnepanelen, die steeds efficiënter en goedkoper worden, de gunstigste terugverdientijd. De beste situering is op het zuiden, onder een helling van 30 tot 40 graden. Maar ook bij andere oriëntaties, bijvoorbeeld op oost of west, of bij een lagere hellingshoek, zijn zonnepanelen nog steeds heel rendabel. Je hebt dan alleen meer panelen nodig om tot dezelfde opbrengst te komen. Met een warmtepomp en een thuisbatterij kun je nog meer rendement uit zonnepanelen halen.

Besparing (stroom): 3500 kWh per jaar (10 panelen)
Terugverdientijd: 5 jaar

De gegevens zijn afkomstig van Milieu Centraal. Als je 10 zonnepanelen van 400 Wattpiek (Wp) per stuk (er zijn zelfs al panelen van 500 en 600 Wp verkrijgbaar), onder een (optimale) hellingshoek van 36 graden op het zuiden plaatst, kun je daarmee in Nederland 3500 kWh per jaar opwekken. Dit is meer dan het jaarverbruik van een gemiddelde hoekwoning zonder warmtepomp.
Er bestaat geen subsidieregeling voor zonnepanelen. Wel is de installatie van zonnepanelen vrijgesteld van BTW. De terugverdientijd van ruim vier jaar is berekend met een aanschafprijs van 7500 euro en een ‘subsidie’ van 21%.

Bron: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/kosten-en-opbrengst-zonnepanelen/

Zonneboiler

Met een zonneboiler verwarm je tapwater (en eventueel CV-water) via gratis zonnewarmte. Een vloeistof loopt door een buizenstelsel (collector) op het dak om met zonnewarmte op te warmen en geeft deze warmte weer af aan water in een voorraadvat. De benodigde grootte van het vat hangt af van het aantal personen in het huishouden (en hun warmwaterbehoefte).
Zonnepanelen en een zonneboiler leveren elk een eigen stukje energievoorziening. Als er ruimte is voor beide maatregelen is dat mooi, maar bij beperkte ruimte op het dak moet een keuze gemaakt worden. Een zonneboiler levert dan doorgaans iets meer besparing op dan zonnepanelen.

Besparing (gas): 230 m3 per jaar
Terugverdientijd: 17 jaar

Met een zonneboiler kun je zo’n 40% besparen op het gasverbruik voor warm water, volgens Milieu Centraal. Voor een 5-persoonshuishouden is een collector van 4 m2 en een voorraadvat van 180 liter voldoende voor de zomerse warmwaterbehoefte. ‘s Winters moet er nog wel aanvullende verwarming (elektrisch of met een combi-ketel) plaatsvinden.
Milieu Centraal geeft geen cijfers over de besparing en terugverdientijd voor een zonneboiler-combi of een CV-zonneboiler.

Bron: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-warm-water/zonneboiler/

CV-systeem

In veel huizen staat de watertemperatuur van de centrale verwarming tamelijk hoog ingesteld. Dat is prettig, want de verwarming reageert dan snel als je de thermostaat opdraait. Toch is het aan te raden om de watertemperatuur lager in te stellen, bijvoorbeeld op 50 °C of nog lager. Met een lage temperatuur wordt het huis weliswaar langzamer, maar ook gelijkmatiger verwarmd. De ketel zal dan langere pozen zacht branden, in plaats van kort en hevig. De warmteverliezen zijn daardoor flink lager. En het leuke is: het kost niets, dus je begint direct met besparen.

Besparing (gas): 100 m3 per jaar
Terugverdientijd: 0 jaar

De gegevens zijn afkomstig van Milieu Centraal. De besparing gaat uit van een gemiddelde woning, waar de temperatuur van het verwarmingswater van 80 °C naar 50 °C is gebracht (in de handleiding van de cv-ketel kun je vinden hoe je dat doet). Let op, doe dit alleen voor de cv-temperatuur, het tapwater moet minimaal 60 °C zijn, om ontwikkeling van legionellabacterie in de leidingen te voorkomen.

Bron: https://www.consumentenbond.nl/cv-ketel/afstellen-van-je-cv-ketel

Radiatoren

Het is voor de meesten geen klusje om zelf te doen, maar het loont de moeite om je woning waterzijdig in te regelen. Je stelt dan per radiator in wat de doorstroom en de warmteafgifte is ten opzichte van de andere radiatoren. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om een radiator dicht bij de thermostaat wat af te knijpen, zodat andere radiatoren beter warm worden. En dat kan er misschien voor zorgen dat de thermostaat een graadje lager kan.

Besparing (gas): 108 m3 per jaar
Terugverdientijd: 3 jaar

Als de radiatoren al goed ingeregeld zijn, is hier niet zo veel winst meer op te halen. Maar gemiddeld verwacht Vereniging Eigen Huis, die deze cijfers publiceert, dat er tussen de 5% en 15% besparing te behalen is. De in ons voorbeeld genoemde cijfers gaan uit van 10% op een gasverbruik van 1080 m3 per jaar. Als je 400 euro rekent voor een middagje werk door een installateur op een doorsnee winterdag, dan is dit in 3 jaar terugverdiend.

Bron: https://www.eigenhuis.nl/verduurzamen/maatregelen/duurzaam-verwarmen/waterzijdig-inregelen

Thermostaat

De thermostaat is een belangrijk instrument, als je werk wilt maken van energiebesparing.

  1. Een extra warme trui in ruil voor een graadje minder, dat is natuurlijk gauw verdiend.
  2. Als je nog een ouderwetse aan/uit-thermostaat hebt, kun je deze vervangen door een modulerende (Opentherm) thermostaat, als je cv-ketel dit ook ondersteunt. Een modulerende cv-ketel, die steeds zachter gaat branden naarmate de doeltemperatuur dichterbij komt, werkt rustiger en zuiniger dan een aan/uit-systeem.
  3. In plaats van ‘s avonds voor het naar bed gaan de thermostaat omlaag te draaien (op 14 of 15 °C voor radiatorverwarming, of op 17 °C voor vloerverwarming), kun je dit ook al doen een uurtje (of twee) voordat je naar bed gaat. Zeker met een goed geïsoleerde woning kan dat prima zonder veel comfortverlies. Een (modulerende) klokthermostaat helpt om dit iedere avond consequent te laten gebeuren.
  4. De nieuwste generatie ‘slimme thermostaten’ kun je bedienen via je smartphone. Je kunt dan altijd de verwarming uitschakelen, ook als je dat vergeten was toen je wegging. Er bestaan ook thermostaten met een bewegingssensor. Je kunt instellen dat als deze enige tijd geen beweging geregistreerd hebben, de temperatuur dan ook omlaag gaat.

Besparing (gas): 148 m3 per jaar
Terugverdientijd: 3 jaar

  1. Iedere graad die je de thermostaat lager instelt, levert ca. 6% gasbesparing op. Het kan jaarlijks € 80 schelen op de energierekening, volgens de Consumentenbond. Je kunt deze maatregel natuurlijk doseren. Als je niet iedere dag thuis met z’n allen in een dikke trui wilt lopen, dan kun je beginnen met bijvoorbeeld eens per week. Als je de aanschaf van de trui(en) even niet meerekent, begin je direct met besparen met deze maatregel.
  2. Als de cv-ketel het ondersteunt, kun je het beste een modulerende thermostaat (Opentherm) kiezen. Deze zijn weliswaar duurder dan niet-modulerende thermostaten, maar modulerend gebruik van de cv-ketel levert zo’n 3% besparing op, volgens de Consumentenbond.
  3. De tip om al eerder de nachttemperatuur in te stellen kun je natuurlijk ook met een handmatige thermostaat toepassen. Dan begin je direct met geld besparen. Een klokthermostaat helpt om het niet meer te vergeten, en dat scheelt allicht ook.
    Er zijn al klokthermostaten op de markt voor enkele tientjes, waarmee de terugverdientijd nog steeds laag is. Als je de verwarming een uur eerder terugdraait (15 uur per etmaal verwarmen in plaats van 16 uur, dan scheelt dat ongeveer 4,7% (1/16 van pakweg 75% die opgaat aan verwarming) van het jaarlijkse gasverbruik. Dat is zo’n 50 m3, of 63 euro (bij een gasprijs van € 1,25 per m3)

Alle genoemde punten kunnen eenvoudig gecombineerd worden voor maximale besparing. De berekening van de besparing van 83 m3 en terugverdientijd van 2 jaar is gebaseerd op vervanging van een niet-modulerende door een modulerende (slimme) klokthermostaat en dagelijks de verwarming een uur eerder uit te schakelen.

Bronnen:
https://www.duurzaamwonenplus.nl/blog/de-thermostaat-1-graadje-lager-wat-maakt-dat-nou-uit/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/klokthermostaat-en-radiatorkranen/

Deurveer

Een deurveer of deurdranger helpt om deuren tussen verwarmde en onverwarmde ruimtes weer te laten sluiten na gebruik. Dit is vooral nuttig als ze vaak open blijven staan (bijvoorbeeld met kinderen thuis). Dit kan een jaarlijkse besparing van 60 m3 gas opleveren.

Besparing (gas): 60 m3 per jaar
Terugverdientijd: 1 jaar

De besparing hangt natuurlijk af van de temperatuur- en stookverschillen tussen de ruimtes waartussen de deur scheiding maakt. En ook hoe vaak deze open blijft staan. Maar Milieu Centraal raamt een gemiddelde jaarlijkse besparing van 60 m3 gas, dat is zo’n 75 euro (bij een gasprijs van € 1,25).
Deurveertjes op de scharnieren kun je al voor 5 euro kopen, maar de ervaring leert dat deze bij intensief gebruik binnen een paar maanden kapot gaan. Een deurdranger, met instelbare veerkracht en een demper voor de laatste centimeters varieert in prijs van 20 tot 100 euro. Voor de berekening van de terugverdientijd van 1 jaar is uitgegaan van een aanschafprijs van 50 euro.

Bron: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/bespaartips-verwarming/

Vloerverwarming

Kies voor vloerverwarming, als het even kan! Niet alleen levert dat ruimtewinst op omdat de radiatoren eruit kunnen. Vloerverwarming gebruikt (mits de vloer geïsoleerd is) ook tot wel 15% minder aardgas, omdat de hele vloer in feite een radiator is geworden, die veel gelijkmatiger verwarmt en een veel lagere aanvoertemperatuur nodig heeft. Om die laatste reden kan vloerverwarming ook goed gecombineerd worden met een warmtepomp of zonneboiler-combi. Verder biedt vloerverwarming een betere beheersing van luchtvochtigheid en de hoeveelheid stof in de lucht.

Besparing (gas): 162 m3 per jaar
Terugverdientijd: 10 jaar

Volgens de Consumentenbond kan vloerverwarming zorgen voor 10 tot 15% minder gasverbruik dan bij verwarming via radiatoren. Dit komt voornamelijk doordat de aanvoertemperatuur veel lager hoeft te zijn dan bij radiatoren, en de warmte via de vloer gelijkmatig verdeeld wordt, wat sneller comfortabel aanvoelt.
Als je inderdaad 10 tot 15% minder gas verbruikt, op een jaartotaal van 1080 m3, dan gaat dit gemiddeld om 108 tot 162 m3, waarmee een investering van pakweg 2000 euro (dit is natuurlijk afhankelijk van het behandelde vloeroppervlak) in 10 tot 15 jaar terugverdiend kan worden.

Bron: https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/energie-besparen-verwarming

Thuisbatterij

Als je zonnepanelen hebt, kun je met een thuisaccu de opbrengst die je niet meteen gebruikt, opslaan om die ‘s avonds en ‘s nachts te gebruiken. Als je dit niet zou doen, vloeit de teveel opgewekte stroom naar het net. Een thuisbatterij bespaart dus geen energie, het helpt alleen kosten te besparen door (gratis) stroom uit de batterij te gebruiken op momenten dat je die anders van het net had moeten afnemen.
Een thuisbatterij is vooral interessant als de energieleverancier een (veel) lagere prijs vergoedt voor teruggeleverde stroom dan je voor afgenomen stroom betaalt.

Besparing (stroom van het net): 1050 kWh per jaar
Terugverdientijd (zonder saldering): 12 jaar

Milieu Centraal raadt het plaatsen van een thuisaccu af omdat deze door de hoge aanschafprijs en de relatief geringe opslagcapaciteit financieel niet rendabel zouden zijn. ‘s Winters is er nauwelijks genoeg zon voor het dagelijks verbruik en om de batterij op te laden (die, als hij op een koude plek staat, ook nog eens veel minder capaciteit heeft). En op zonnige dagen zal de batterij al vroeg vol zijn, en moet de rest van de opgewekte zonnestroom alsnog teruggeleverd worden. En hoe groter de accucapaciteit, hoe groter het ‘zomerprobleem’ wordt, wat de terugverdientijd niet echt bevordert.
Zolang de salderingsregeling van kracht is, die voorschrijft dat je jaarlijks de hoeveelheid teruggeleverde stroom mag aftrekken van de hoeveelheid afgenomen stroom (dit heet ‘salderen’), is een thuisaccu inderdaad niet effectief. De salderingsregeling wordt vanaf 2025 tot 2030 in stapjes afgebouwd, waarna het installeren van een thuisbatterij eventueel lonend kan zijn.
In het rekenvoorbeeld wordt gerekend met een stroomtarief van € 0,40 en een teruglevertarief van € 0,09. Deze tarieven kunnen flink variëren, niet alleen over de jaren, maar ook tussen energieaanbieders. Milieu Centraal geeft als schatting dat met een thuisbatterij van 6 kWh ongeveer 30% van de opgewekte zonne-energie in een jaar (dat is 1050 kWh voor 10 zonnepanelen) behouden kan worden voor later eigen gebruik, waarvoor dus € 0,40 bespaard kan worden in plaats van € 0,09 vergoed gekregen. Een voordeel van € 0,31 per door de batterij geleverde kWh. In deze berekening is geen rekening gehouden met achteruitgang en eindige levensduur van de batterij.

Bron: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/thuisbatterij-zonne-energie-opslaan/