Skip to main content

Steven heeft goed zijn best gedaan, vindt zijn baas. Daarom stelt deze een salarisverhoging voor van € 1.000 per jaar. „Nou chef”, zegt Steven, „ik ben ook wel tevreden als ik elke maand € 10 meer verdien dan de voorafgaande maand.” De baas gaat onmiddellijk in op het voorstel van zijn ondergeschikte. Maar wie is nu het slimst?

Antwoord

Steven heeft het goed bekeken! Zijn eigen voorstel levert hem na twee jaar als extra ontvangen salaris op: 10 + 20 + 30 + …… + 240 = 3.000 euro. Dat is gelijk aan 1.000 + 2.000, dus evenveel als het bedrag dat zijn baas hem had toegedacht. De volgende maanden levert het idee van Steven het meest op. Hij krijgt in dat derde jaar 250 + 260 + …… + 360 = 3.660 euro extra, tegenover 3.000 euro bij het voorstel van zijn baas. Daarna wordt het verschil alleen maar groter.

Klik hier voor het vorige raadsel.