Skip to main content

Tussen twee hoge verticale muren staan twee ladders gekruist opgesteld. De ene ladder raakt de linker muur op een hoogte van 4 meter. De andere ladder raakt de rechter muur op een hoogte van 6 meter. Op welke hoogte ligt het ‘kruispunt’ van de ladders?

Antwoord

De beide gearceerde driehoeken hebben dezelfde vorm, maar alle maten in de grote zijn 1,5× die in de kleine driehoek. Trek nu door het ‘kruispunt’ X een horizontale lijn. Het punt X verdeelt die lijn in twee stukken met verhouding 2 : 3. Nu is de verhouding BX : CD = 2 : 5. En dus ook AB : AC = 2 : 5. De gezochte afstand BC is dan 3/5 deel van AC = 3/5 × 4 = 2,4 meter.