Skip to main content

Aan het strand staan twee palen op flinke afstand van elkaar. Arie staat bij paal 1, Bart bij paal 2. Ze beginnen om 9:00 uur elkaar tegemoet te lopen met een vaste snelheid, die niet voor beiden hetzelfde is. Ze hebben afgesproken dat Arie meteen omkeert bij paal 2 en dan weer in de richting van zijn startpunt loopt. Bart doet hetzelfde bij paal 1. Ze komen elkaar dus twee keer tegen. De eerste ontmoeting is om 9:10 uur. Hoe laat vindt de tweede ontmoeting plaats?

Antwoord

Als Arie en Bart elkaar voor de eerste keer tegenkomen, hebben ze samen de afstand tussen de twee palen (zeg: X) afgelegd. Bij de tweede ontmoeting heeft Arie deze afstand X afgelegd plus nog een gedeelte daarvan. Dat geldt ook voor Bart, ook al liep deze in tegengestelde richting. Samen hebben ze op dat moment dan driemaal de afstand X afgelegd. Dus hebben Arie en Bart ieder driemaal zover gelopen (vergeleken met de eerste ontmoeting). Er moet dan ook driemaal zoveel tijd zijn verstreken, gerekend vanaf het startmoment. De tweede keer komen ze elkaar dus tegen om 9:30 uur.

Klik hier voor het vorige raadsel.