Skip to main content

Een vliegtuig vliegt van A naar B met de wind “in de rug”. Dit kost 2 uur. Daarna gaat het, bij dezelfde windsnelheid, van B naar A, met de wind pal tegen. Dit kost 3 uur. Totaal dus 5 uur. De vraag is: hoeveel uur zou het vliegtuig voor een retourtje AB nodig hebben gehad bij windstil weer?

Antwoord

Oplossing: Noem de snelheid van het toestel bij windstilte: v. Bij ‘wind tegen’ moet de windsnelheid hiervan worden afgetrokken, bij ‘wind in de rug’ komt die erbij. In het laatste geval is de resulterende snelheid (gezien de gegeven tijdsduren van 2 en 3 uur) dus 50% groter dan bij tegenwind. Dan moet de snelheid v dus 25% (een factor 1,25) groter zijn dan de snelheid bij tegenwind. Conclusie: bij windstilte is de benodigde tijd juist 1,25 keer zo klein. Dat is dus 3 : 1,25 = 2,4 uur. Een retourtje zou dan 4,8 uur (= 4 uur en 48 min) in beslag nemen. In de figuur worden de drie verschillende snelheden met elkaar vergeleken, ter verduidelijking.