Skip to main content

Ook in 2020 hebben wetenschappers allerlei ontdekkingen gedaan die de Bijbelse boodschap bevestigen, die meehelpen om het Bijbelse wereldbeeld uit te bouwen, of die gewoon super interessant zijn. Hieronder onze top 10 wetenschapsnieuwtjes van 2020. En een aantal daarvan zal je niet zo snel bij seculiere tijdschriften tegenkomen…

1. Hizkia’s belastingkantoor

Een van de belangrijkste opgravingen van de afgelopen tijd vond plaats in Israël. Archeologen ontdekten een groot distributiecentrum met meer dan 120 pothandvatten met daarop Oudhebreeuwse inscripties. Een groot deel daarvan bevat de Hebreeuwse letters ‘LMLK’, wat ‘voor de koning’ betekent. Onderzoek wijst uit dat het om koning Hizkia, de grote hervormer, en zijn zoon Manasse gaat, die deze belasting rond 700-650 v.Chr. van het Judese volk inden.
Weet meer: weet-magazine.nl/hizkia-belastingkantoor/

2. E.T. heeft een probleem: hij kan nergens opstijgen

De aarde is het beste vertrekpunt voor een ruimtereis. In het hele Melkwegstelsel is er geen betere plek denkbaar. Dat constateert de Amerikaanse astrofysicus Guillermo Gonzalez in een recent onderzoeksartikel.
Weet meer: www.weet-magazine.nl/opstijgproblemen

3. Zacht dinoweefsel lijkt niet oud

Microscoopanalyst Mark Armitage doet al jaren studie naar zacht weefsel in dinobeenderen. Hij publiceerde de bevindingen van zijn nieuwste onderzoek. De resultaten zijn verbluffend. Met een rasterelektronenmicroscoop fotografeerde hij lange uitlopers van botcellen (osteocyten). Deze waren, tegen de verwachting in, nog niet afgebroken, wat wijst op een jonge leeftijd. Ook vond hij bloedproppen in de aderen die door de dinobotten lopen, wat duidt op verstikking (verdrinking). Het past in het Bijbelse model dat de meeste dinofossielen tijdens de zondvloed zijn gevormd.
Weet meer: weet-magazine.nl/zacht-dinoweefsel-lijkt-niet-oud/

4. Dikika-meisje was meer aap dan mens

In de evolutionaire stamboom nemen Lucy en Selam, het Dikika-meisje, een belangrijke plaats in. Zij worden gezien als voorlopers van het geslacht Homo, waartoe de moderne mens behoort. Evolutionisten zien Lucy en Selam als overgangsvormen, maar ze komen er gaandeweg steeds meer achter dat deze fossielen er toch wel heel erg aapachtig uitzien. Onderzoek laat nu zien dat Selam zelfs een apenbrein had!
Weet meer: weet-magazine.nl/dikika-meisje-was-meer-aap-dan-mens/

5. Christenen niet welkom

Ben je christen en ga je binnenkort studeren? Maak dan je borst maar nat. Nieuw onderzoek toont aan dat veel wetenschappers een negatief vooroordeel hebben tegenover christenen. Dat is niets nieuws, zul je denken. Maar het wel voor het eerst dat dit vooroordeel objectief werd vastgesteld via wetenschappelijk onderzoek.
Weet meer: weet-magazine.nl/christenen-niet-welkom/

6. Dinovogel was toch geen vogel…

Vier maanden nadat paleontologen in een Nature-artikel claimden een nieuwe, vogelachtige dinosoort te hebben gevonden – een schedeltje van 1,5 centimeter, bewaard in barnsteen – is het onderzoek teruggetrokken. De conclusies klopten niet. Wat het dan wel voor een dier was? Een hagedis.
Weet meer: weet-magazine.nl/dinovogel

7. Schreeuwende planten

Als je een plant moet beschrijven, zul je waarschijnlijk niet noemen dat hij geluid maakt. Want wat is er stiller dan een plant? Toch zijn ze niet zo stil als je misschien zult denken. Onderzoekers vonden aanwijzingen dat planten kunnen ‘schreeuwen’. Bijvoorbeeld als ze te weinig water krijgen of als ze worden geknipt.
Weet meer: weet-magazine.nl/schreeuwende-planten/

8. Neanderthalers waren erg close met hun familie

Reconstructie van een Neanderthalervrouw. Afbeelding: Wikimedia Commons

Wetenschappers hebben het DNA van een vrouwelijke neanderthaler in kaart gebracht. Ze leefde ooit in Siberië. De studie maakt duidelijk dat er veel minder variatie in het neanderthalergenoom zit dan in het genoom van huidige mensen. Dat komt volgens de onderzoekers doordat neanderthalers in kleine, geïsoleerde groepen leefden. Die constatering past in een Bijbels model waarbij neanderthalers kort na de zondvloed leefden, en na de spraakverwarring Europa en Rusland introkken. Daar kwamen ze in een lege wereld met een vijandig klimaat, wat hen dwong om in kleine groepen te leven en kinderen te krijgen met naaste familieleden.
Weet meer: weet-magazine.nl/neanderthalers-waren-erg-close-met-hun-familie/

9. Rifbouwers: een sterk staaltje ‘mens helpt natuur’

Voor de kwaliteit van het Australische zeewater zijn oesterriffen van levensbelang. Maar als gevolg van overbevissing en vervuiling zijn die riffen in rap tempo verdwenen. Daarom is de Australische natuurbeschermingsorganisatie The Nature Conservancy overgegaan tot de aanleg van kunstmatige oesterriffen, wat bijdraagt aan een schonere oceaan en een veiligere kust.
Weet meer: weet-magazine.nl/sterk-staaltje-mens-helpt-natuur/

10. In de prehistorie kon men al tot 100 tellen

Archeologen hebben vijf meter diepe schachten van 4500 jaar oud gevonden, vlak bij Stonehenge, het bekende prehistorische monument in Engeland. De vondst maakt duidelijk dat men toen al een systeem had om te tellen. De kuilen zijn zo precies gepositioneerd dat de plek alleen kon worden bepaald door het tellen van honderden stappen.
Weet meer: weet-magazine.nl/in-de-prehistorie-kon-men-al-tot-100-tellen/

Deze wetenschapsnieuwtjes stonden eerder in uitgebreidere versie in Weet Magazine. Meer zulke nieuwtjes lezen? Neem dan nu een abonnement via www.weet-magazine.nl/jaar, en ontvang ons magazine elke twee maanden in de bus.