Skip to main content

De wereldbevolking groeit. Om in 2050 alle monden te kunnen vullen, moeten boeren kunstmest blijven gebruiken. Dat concludeert milieuwetenschapper María José Ibarrola Rivas van de Rijksuniversiteit Groningen in haar proefschrift.

“Er is geen enkel land waar je zonder kunstmest genoeg voedsel kunt produceren dat past bij het voedingspatroon ter plaatse. Milieukundigen maken zich nu al zorgen over het overmatig gebruik van meststoffen en zoeken manieren om het terug te dringen, terwijl er door de bevolkingsgroei en verandering in voedingspatroon juist steeds meer mest nodig is.” María José Ibarrola Rivas berekende onder meer dat voor een westers dieet vier keer zoveel kunstmest nodig is als voor een eenvoudig dieet in armere landen.

Bevolkingsgroei

Ibarrola Rivas zegt dat vooral in armere landen de bevolking zal groeien. En dat terwijl daar ook de grootste verandering in eetgewoonten plaatsvindt. Daardoor zal daar in de toekomst veel meer landbouwgrond nodig zijn. “In 2050 woont zo’n 70% van de wereldbevolking in gebieden met een zeer beperkte hoeveelheid landbouwgrond. Alleen als ze daar zeer intensief gebruik gaan maken van kunstmest, zal men de voedselbehoefte kunnen worden voldaan. En dat zal grote gevolgen hebben voor het milieu in die regio’s.” Landbouwgrond is niet te verplaatsen. Daarom verwacht Ibarrola Rivas dat er veel handel in voedsel zal ontstaan vanuit het rijke Westen naar ontwikkelingslanden.

Oplossing

Een mondiale oplossing voor het voedselprobleem is er volgens Ibarrola Rivas niet. “Omdat iedere regio zijn eigen voedingspatroon heeft, heeft iedere regio ook zijn eigen uitdagingen. De oplossing moet daarom op regionaal niveau worden uitgedacht.”

Wil je niks missen van Weet Magazine? Neem dan een abonnement en ontvang elke twee maanden de nieuwste Weet!

Weet meer:

www.weet-magazine.nl/voedselprobleem