Skip to main content

Volgens evolutionistische wetenschappers zijn er al miljoenen jaren lang afwisselingen van koude perioden (ijstijden) en warme perioden (interglacialen). Seculiere wetenschappers verschillen van mening over het precieze aantal ijstijden, maar een veelgehoord antwoord is tussen de twintig en de vijftig. Zegt de Bijbel iets over een ijstijd? Hoeveel ijstijden zijn er geweest?

De Bijbel spreekt niet over een ijstijd, waarschijnlijk omdat er in het Midden-Oosten geen ijskappen waren. Maar er is wel een Bijbels mechanisme voor het ontstaan van de ijstijd. Dat heeft te maken met de unieke situatie die er na de zondvloed ontstond: de temperatuur van de zeeën was gestegen door vulkanische activiteit, en het land was afgekoeld doordat het onder water had gelegen. Als gevolg hiervan verdampte zeewater. Doordat de continenten koud waren, viel het zeewater neer op het land als sneeuw en bleef het, ook tijdens de zomer, liggen. Hoeveel ijstijden waren er? Vanuit een Bijbelse context bezien, is er dus na de zondvloed één ijstijd geweest, geen tientallen.

Wanneer was de IJstijd? De Bijbel biedt een tijdlijn om gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis te kunnen plaatsen. Door de juiste aanwijzingen achter elkaar te zetten, kun je een beeld krijgen van wanneer het ‘t meest waarschijnlijk is dat de IJstijd optrad.

Nadat de mensen uit Babel waren vertrokken omdat ze elkaar niet meer konden verstaan, zagen ze een heel andere wereld dan tegenwoordig. Op het hoogtepunt van de IJstijd kon je, zonder een boot te gebruiken, naar Engeland of Japan lopen. Dat kwam doordat veel oceaanwater vastgevroren zat in de ijskappen. Voor een korte tijd kon je zelfs lopend de oversteek maken van Azië naar Noord-Amerika.

Natuurgeweld

Australië was bereikbaar middels een korte boottocht. De Perzische Golf bestond niet. Het is een vergissing om aan te nemen dat de pioniers van Babel zich vestigden op plaatsen waar vandaag de dag mensen wonen. Het fossielenbestand laat zien dat deze periode zich kenmerkt door veel overstromingen, supervulkanen, verschrikkelijke aardbevingen en sneeuwstormen. Uiteindelijk werd het rustiger. Veel families begonnen met het verbouwen van seizoensgebonden gewassen. En toen de bevolking groot genoeg was geworden, stichtte men nieuwe steden.

Een andere wereld

Tegenwoordig scheidt Het Kanaal de Britse eilanden van het Europese vasteland. Maar tijdens de IJstijd was Engeland geen eiland. De zeespiegel was zo ver gedaald dat de ondiepe zeebodem in droog land was veranderd (Doggerland). Mensen die Babel hadden verlaten leefden er totdat het smeltende ijs het land overspoelde.

De Perzische Golf bestond niet tijdens de IJstijd. De oceaan was zo ver teruggetrokken dat de kustwateren plaatsmaakten voor droog land. De omstandigheden waren zwaar. Na het smelten van het ijs werd de Perzische Golf met water gevuld. Mensen gingen zich rond dat gebied vestigen en bouwden er steden als Ur, een bloeiende havenstad uit die tijd, gelegen in het huidige Irak.

De Beringstraat scheidt tegenwoordig Rusland van Amerika. Om van het ene naar het andere land te reizen, heb je een schip of een vliegtuig nodig. Tijdens de IJstijd was dat anders. Toen had de oceaan zich zo ver teruggetrokken dat een 1600 kilometer brede grasvlakte de twee continenten verbond. Je zou de oversteek lopend kunnen maken, net als de mensen uit Babel destijds deden.

Foto: flickr.com

Dit artikel verscheen eerder in Weet 30 en is geschreven door Randy J. Guliuzza. De originele pdf is hier te lezen.