Skip to main content

Het opvallendste aan Genesis 5 is dat de mensen toen tien keer langer leefden dan tegenwoordig; Methusalem werd zelfs 969 jaar. Dit mag je geloven, omdat Gods Woord het zegt. En Hij weet het, want Hij was Ooggetuige. De moderne wetenschap werpt nu licht op mogelijke mechanismen achter deze hoge leeftijden.

Veel creationistische werken van tientallen jaren geleden schilderen de wereld van voor de zondvloed af als een soort paradijs. Dit paradijs werd door de vloed vernietigd. Maar dat is niet wat de Schrift zegt. Het verdoezelt de leer dat het paradijs kapot werd gemaakt op het moment van de zondeval, toen Adam en Eva van de vrucht aten omdat ze als God wilden zijn. Dat was het moment waarop dood, barensnood, en doorns en distels in de wereld kwamen; toen Adam en Eva uit de hof van Eden werden weggestuurd.

Problematisch idee

Het idee dat de wereld voor de zondvloed een paradijs was, bleef lange tijd populair omdat het zou verklaren hoe mensen als Methusalem voor de vloed meer dan 900 jaar leefden, terwijl de leeftijden na de vloed exponentieel daalden. Er zijn echter onvoldoende aanwijzingen die deze zienswijze onderbouwen – zeker niet genoeg om de ernstige problemen te overwinnen die erdoor oprijzen:

  • Lamechs verklaring voor de naamgeving van zijn zoon Noach (Genesis 5:29) geeft het tegenovergestelde aan van een paradijselijke toestand. Daar staat dat God verlichting zal brengen van het werk, van het pijnlijke zwoegen, en dat Hij de aarde heeft vervloekt. Hier heb je een directe verklaring waaruit blijkt dat het leven voor de zondvloed zwaar en pijnlijk was. Als een ‘paradijs voor de zondvloed’ -model bedoeld was om gebaseerd te zijn op de Bijbel, dan is dit alleen al genoeg om het model te laten varen.
  • Noach leefde niet korter dan zijn voorouders gemiddeld deden, ondanks dat hij het laatste (derde) deel van zijn leven na de zondvloed doorbracht. De leeftijdsafname begon pas bij zijn nakomelingen.
  • Veel fossielen vertonen duidelijke aanwijzingen van ziekte, waaronder tumoren, jicht en botontkalking (osteoporose). Dat ondersteunt niet het idee dat de pre-zondvloedwereld een gezondere omgeving kende. Ook hebben sommige gefossiliseerde bomen van voor de zondvloed boomringen die seizoensgebonden veranderingen aangeven. Er was dus geen gelijkmatig warm klimaat (wat je bij een paradijselijke toestand zou verwachten).