Skip to main content

Abortus zou geen nadelige psychische effecten opleveren. Dat is wat velen denken. Maar klopt dat met de feiten? Weet Magazine is voor je op onderzoek uit gegaan.

Om aan te tonen dat abortus geen nadelige psychische effecten oplevert, wordt nogal eens een Nederlandse studie uit 2016 aangedragen, uitgevoerd onder 325 vrouwen, waarvan een flink deel tijdens het onderzoek afhaakte. Daaruit zou naar voren komen dat vrouwen met psychische klachten na abortus al vóór die tijd een mentaal probleem hadden. Dit onderzoek had echter een groot manco: de korte volgperiode. Om zicht te krijgen op de psychische gevolgen van abortus moet je namelijk langdurig een vinger aan de pols houden. Er zijn in het Nederlandse onderzoek echter slechts gegevens verzameld over een periode van vijf jaar, terwijl voor veel vrouwen geldt dat mentale problemen pas veel later komen bovendrijven.

Andere geluiden

Een Nieuw-Zeelandse psycholoog, wijlen David Fergusson, deed in 2008 onderzoek
naar patiëntgegevens over een periode van dertig jaar. Hij zag ook dat je abortus in verband kunt brengen met een risicoverhoging op mentale aandoeningen. Vrouwen die een abortus ondergingen, hadden een 30% hogere kans. In 1,5% tot 5,5% van de gevallen was de mentale aandoening een direct gevolg van het ondergaan van een abortus, constateerde Fergusson.

Priscilla Coleman, een Amerikaanse professor in de menselijke ontwikkeling, publiceerde in 2011 een meta-analyse van de gegevens van 877.181 vrouwen (waarvan 163.831 met een abortuservaring). In zo’n analyse worden de uitkomsten van meerdere studies bekeken. Coleman deed dus een onderzoek naar eerdere onderzoeken. Hieruit bleek dat vrouwen die een abortus ondergingen een 81% hogere kans hebben op de ontwikkeling van mentale problemen! Ook in haar studie kwamen de grootste verschillen naar voren toen de vergelijking werd gedaan met vrouwen die een volledige zwangerschap doormaakten.

Dit is een selectie van het artikel ‘Had ik maar… Wat doet abortus met de vrouwelijke psyche?’ uit Weet 65. Wil je meer lezen? Neem dan een abonnement op Weet Magazine of koop het nummer in de webshop.