Skip to main content

Als je de pro-choice-beweging mag geloven komt het amper voor dat vrouwen na het nemen van een abortuspil spijt hebben van hun beslissing. Nieuw onderzoek van de Amerikaanse stichting Support After Abortion laat iets anders zien.

Veel vrouwen die abortus laten plegen kiezen ervoor omdat met behulp van een abortuspil te doen. Dat is een combinatie van twee pillen die de zwangerschap afbreken en een miskraam veroorzaken. In de VS is de afgelopen 20 jaar het percentage ‘pilabortussen’ gestegen tot 54% van het totale aantal abortussen. Zeker nu de wet daar is veranderd (staten mogen zelf bepalen of abortus legaal is of niet) is de verwachting dat dit percentage nog verder zal stijgen. Daarom is het belangrijk dat vrouwen goed weten waar ze voor kiezen.

In een onderzoek naar de nasleep van een pilabortus gaven veel vrouwen aan dat hun ervaring traumatisch was. Zowel lichamelijk als emotioneel was de abortus zwaarder dan gedacht. Van de 114 deelnemende vrouwen zei 82% niet te weten waar ze terecht konden voor hulp. Bijna een kwart zocht uiteindelijk wel die hulp, en ruim een derde meldde dat hun beeld van zichzelf negatief is veranderd en dat ze spijt hadden van hun keus.

Weet meer:

www.weet-magazine.nl/pilspijt