Skip to main content

Veel Nederlanders kruipen achter het stuur, ondanks het feit dat ze slaperig zijn door een gebrek aan slaap. Dat blijkt uit onderzoek. En dat terwijl rijden met een slaaptekort op de weg voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

Ruim een kwart van de autobestuurders in Nederland zit wel eens slaperig achter het stuur, blijkt uit een enquête onder ruim 1500 automobilisten. Daarvan geeft 60 procent aan door te rijden ondanks het feit dat hij zich slaperig voelt. Eén op de tien van de ondervraagden geeft aan zich bewust te zijn van het risico dat ze nemen. Slechts een derde van de automobilisten laat de auto staan als hij merkt dat hij of zij slaperig is.

De uitkomst is opmerkelijk, omdat slaaptekort als gevaarlijker wordt beschouwd dan alcoholgebruik. Ook wordt aangegeven dat slaperigheid in 10 tot 25 procent van de verkeersongevallen een rol speelt. Dat komt neer op 2.000 tot 5.000 ongelukken per jaar.

Wil je niks missen van Weet Magazine? Neem dan een abonnement en ontvang elke twee maanden de nieuwste Weet! Niet alleen slaaprijders zorgen voor gevaarlijke situaties, ook agressieve bestuurders hebben meer kans om brokken te maken (zie dit artikel). 

Weet meer:

Slaap en verkeersveiligheid in Nederland, Nederlandse Vereniging voor Slaap/Waak Onderzoek (maart 2015)

www.weet-magazine.nl/slaaprijders