Skip to main content

Morsecode is niet alleen een wijdverbreid concept, maar ook heel functioneel. Van het overbrengen van een boodschap tussen twee kwajongens in een klaslokaal, tot de totstandkoming van communicatie tussen twee schepen midden op de oceaan. En zoals je uit zijn naam misschien al hebt kunnen afleiden, is het Samuel Morse die de eer krijgt voor het ontwikkelen van morsecode. Ook heeft hij de elektrische telegraaf uitgevonden. Deze twee uitvindingen brachten grote veranderingen teweeg op het gebied van communicatie.

Morse werd in 1791 geboren in Massachusetts, een staat in het noordoosten van de Verenigde Staten. Zowel het geloof als de liefde voor wetenschap kreeg Morse waarschijnlijk al jong mee, aangezien zijn vader dominee en geograaf was. Samuel en zijn broer zaten op een christelijke kostschool. Daarna studeerde hij rechten aan de Yale-universiteit.

Trage brief

In die tijd ging langeafstandscommunicatie grotendeels via brieven. Maar het kon weken duren voor een brief aankwam, áls hij al aankwam. Een tragische gebeurtenis in Morses leven toonde dit maar al te duidelijk aan. Terwijl hij op reis was, overleed zijn vrouw. Tegen de tijd dat Morse het nieuws via een brief van zijn vader had gekregen, en teruggereisd was, was zijn vrouw al begraven…

Stippen en strepen

Dit veranderde drastisch toen Samuel Morse in 1832 hoorde van het verband tussen elektriciteit en magnetisme dat Joseph Henry gelegd had. Henry had door een geïsoleerde draad strak om ijzer te draaien de krachtigste elektromagneet van die tijd gebouwd. Dit inspireerde Morse om een nieuw communicatiemiddel te ontwikkelen. Vier jaar en veel proeven later slaagde hij daarin, en was de telegraaf klaar voor gebruik. Om de uitvinding compleet te maken had Morse in die tijd ook de morsecode ontwikkeld. Dat is een alfabet waarin elke letter een eigen combinatie van stippen en strepen heeft
(…—… staat bijvoorbeeld voor SOS). Die worden via de telegraaf verzonden als korte of lange elektrische impulsen.

Vertrouwen op God

De eerste keer dat hij financiële steun probeerde te krijgen, had hij geen succes. In deze tijd had hij een onzeker inkomen. Toch bleef hij op God hopen. Dat is te zien in een citaat van Morse, uit J.H. Tiners biografie, Samuel F.B. Morse—Artist with a Message: “Ik ben er volkomen van overtuigd dat dit alles, hoe mysterieus het mij ook moge toeschijnen, is bepaald door de leidende hand van mijn hemelse Vader’.

De tweede keer kende de Amerikaanse overheid hem geld toe en kreeg hij de opdracht een telegraaflijn van Washington naar Baltimore te leggen, zo’n zestig kilometer lang. Eindelijk, op 27 mei in 1844, werd het eerste telegram verzonden. De inhoud luidde: “What hath God wrought!” Een tekst uit Numeri 23. Hiermee liet Samuel Morse duidelijk zien dat hij zich ook in zijn wetenschappelijke werk afhankelijk wist van God.

Weet meer:

www.weet-magazine.nl/morsecode

www.weet-magazine.nl/morsecode-2