Skip to main content

De Bijbel is pro-huwelijk. Veel christenen stappen dan ook in het huwelijksbootje. Nu blijkt echter dat ook andersdenkenden het beste voor trouwen kunnen kiezen. Tal van onderzoeksgegevens wijzen erop dat de huwelijksboot verreweg het meeste voordeel oplevert. Niet alleen voor jezelf, ook voor de samenleving.

Trouwen heeft op veel punten goede papieren ten opzichte van andere leefvormen, zoals samenwonen en single zijn. Dat concluderen vijftien wetenschappers – onder leiding van socioloog Bradford Wilcox van de universiteit van Virginia – na uitvoerig literatuuronderzoek. Natuurlijk zijn er ongelukkige huwelijken en gelukkige samenlevingsrelaties, maar de algemene lijn is dat het huwelijk de betere papieren heeft. De onderzoekers stellen bijvoorbeeld dat het huwelijk allerlei voordelen heeft ten opzichte van samenwonen; in het klein, op gezinsniveau, maar ook in het grotere geheel. Ze noemen daarbij het verkrijgen van een krachtigere economie, verbetering van de volksgezondheid en vermindering van criminaliteit. Lees hieronder wat de professoren zelf concluderen.

Gelukkig… getrouwd!

Gelukkig samenwonen kan, maar trouwen is beter. Dat is wat de onderzoekers constateren. Het huwelijk is doorgaans stabieler en duurzamer dan bijvoorbeeld samenwonen. Daarbij komt dat het huwelijk de kans vergroot dat vader en moeder een goede relatie hebben met hun kinderen. Die kinderen hebben ook een grotere kans op het ervaren van meer stabiliteit in hun leven dan kinderen uit andere leefvormen.

De algemene lijn is dat gebroken gezinnen schadelijk zijn. Als kinderen gehuwde ouders hebben, is dat veel beter voor hen. Wanneer de ouders bijvoorbeeld gescheiden zijn, weer hertrouwd zijn of alleen blijven, blijken de kinderen vaker te kampen met eenzaamheid, gedrags-, school- en drugsproblemen dan kinderen die uit een gezin komen met getrouwde ouders. Ook zegt het onderzoek iets over ouders die kinderen hebben bij meer dan één partner. Die ouders hebben meer kans op een slechte relatie met hun kinderen. De kinderen lopen bovendien meer risico op gedrags-, gezondheids- en schoolproblemen. Daarbij komt dat het leven – zowel voor volwassenen als voor kinderen – doorgaans alleen maar moeilijker wordt als men niet trouwt of scheidt.

trouwringen

Biologische effecten

Het huwelijk blijkt zelfs lichamelijke veranderingen teweeg te brengen, die ook weer sociale gevolgen kunnen hebben. De onderzoekers geven bijvoorbeeld aan dat een huwelijk het testosteronniveau van mannen verlaagt. Testosteron wordt vaak in verband gebracht met agressief gedrag, het zoeken van spanning en sensatie en een reeks andere antisociale gedragingen. Meer dan vijf studies wijzen hierop. In die onderzoeken zijn verschillende groepen getrouwde mannen onderzocht, met name getrouwde vaders. Zij hadden een lager testosteronniveau dan vrijgezelle of gescheiden mannen.

Neerwaartse spiraal

De kans dat kinderen zelf later zullen scheiden of ongetrouwde ouders zullen worden, is groter als ze opgroeien buiten een huwelijk. Dat is jammer. De kinderen lopen daardoor de voordelen ervan mis. Een daarvan is dat een goede relatie met je ouders er sterk van afhangt of ze getrouwd zijn of niet. De onderzoekers meldden namelijk in hun studie dat opvallend veel kinderen van gescheiden ouders aangeven dat hun relatie met moeder, maar met name met vader, slecht is. 65% van de jongvolwassenen met gescheiden ouders meldden een slechte band met hun vader, ten opzichte van 29% met niet-gescheiden ouders.

Economisch voordeel

De onderzoekers gaan door met het opsommen van de positieve effecten van duurzame huwelijken. Ze leggen de vinger nu bij economische factoren. Volgens hen leiden echtscheiding en ongetrouwd kinderen krijgen tot een grotere armoede voor zowel kinderen als moeders. Om vermogen op te bouwen kun je beter trouwen dan samenwonen. De onderzoekers geven aan dat getrouwde stellen gemiddeld meer welvaart opbouwen dan alleenstaanden of samenwonende stellen (zelfs wanneer je dit corrigeert op achtergrondkenmerken, zoals inkomen). Ook blijkt dat getrouwde mannen doorgaans meer geld verdienen dan alleenstaande mannen met een vergelijkbare opleiding en werkverleden. Eerder genoemde problemen op school en in het gezin zorgen er ook voor dat kinderen na een echtscheiding minder kans maken op het behalen van een diploma en banen met een hogere status.

echtpaar op bankje

Lichamelijk

Kinderen die met hun eigen getrouwde ouders samenleven, beschikken gemiddeld genomen over een betere lichamelijke gezondheid dan kinderen uit andere gezinsvormen. Ook geeft het onderzoek aan dat gehuwd ouderschap rechtstreeks verbonden is met een duidelijk lagere kans op kindersterfte. Dat trouwen heilzaam is voor de mens blijkt ook uit het feit dat getrouwde mannen een langere levensverwachting hebben dan vrijgezellen. Zij leven doorgaans gezonder en zijn daardoor slanker dan vrijgezelle mannen. Wel is het zo dat getrouwde vrouwen gemiddeld genomen zwaarder zijn dan vrijgezelle vrouwen; zij hebben immers minder tijd om te sporten omdat het gezin al hun aandacht opeist. Waar het huwelijk wel weer duidelijk zijn vruchten afwerpt ten aanzien van de lichamelijke gezondheid is in relatie tot alcohol- en drugsgebruik. In een huwelijk is het gebruik van verdovende middelen door zowel volwassenen als jongeren lager.

Scheiding: wat doet dat met een pubermeisje?

Ook de seksuele ontwikkeling van meisjes lijkt er voordeel bij te hebben als ze opgroeien in een gezin waar vader en moeder getrouwd zijn. Uitvoerig onderzoek van psycholoog Bruce Ellis wijst uit dat pubermeisjes die niet in een intact gezin opgroeien aanzienlijk meer kans hebben op vroege menstruatie, voortijdige seksuele activiteiten en een tienerzwangerschap. Ellis meldt dat meisjes die een hechte band met hun vaders hebben op een latere leeftijd voor het eerst ongesteld worden. Meisjes die op jonge leeftijd hun biologische vader verliezen zouden juist op jongere leeftijd ongesteld worden. Meisjes die samen in één huis wonen met een man waarmee ze geen biologische band hebben (stiefvader, moeders vriend) worden ook jong ongesteld. Nog eerder dan meisjes die in een gezin wonen met alleen een moeder.

Als verklaring voor dit verschijnsel denkt Ellis dat de seksuele ontwikkeling van meisjes beïnvloed wordt door de feromonen die de man in haar omgeving uitscheidt. Bij zoogdieren worden die chemicaliën in verband gebracht met een versnelde seksuele ontwikkeling, en bij mensen werkt dat wellicht ook zo. De feromonen van de biologische vader lijken daarentegen de seksuele ontwikkeling bij meisjes juist af te remmen. Daardoor lopen ze minder kans op voortijdige seksuele contacten en tienerzwangerschappen.

Geestelijk

Onder kinderen van gescheiden en samenwonende ouders is het percentage van psychisch leed en mentale ziekten hoger dan onder kinderen uit gezinnen met getrouwde ouders. Daarbij komt dat scheiden de kans op zelfmoord aanzienlijk verhoogt. Bij getrouwde moeders komt depressiviteit minder voor dan bij alleenstaande of samenwonende moeders.

Minder geweld

  •  
    Jongens die opgroeien in gezinnen met getrouwde ouders hebben minder kans op betrokkenheid bij crimineel gedrag.
  •  
    Trouwen levert ook minder risico’s op rond huiselijk geweld. Getrouwde vrouwen lopen minder kans om daar slachtoffer van te worden dan samenwonende vrouwen of datende vrouwen.
  •  
    Ook de kinderen varen er wel bij als hun ouders getrouwd zijn. Een kind dat niet met zijn of haar eigen getrouwde ouders samenleeft, heeft een grotere kans om slachtoffer te worden van misbruik.

Huisje, boompje, beestje

Al deze voordelen van trouwen kunnen de suggestie wekken dat het huwelijk altijd een garantie op succes betekent. Natuurlijk is dat niet zo. Er zijn helaas huwelijkse relaties die liefdeloos zijn. Er zijn ook eenoudergezinnen die wel een warm nest bieden en waar de kinderen alle aandacht krijgen die ze nodig hebben. Wat je wél uit dit onderzoek kunt halen is dat het ‘gewone gezin’ – als het goed functioneert – de beste bedding is voor een stabiel en gezond (samen)leven op lange termijn. Dat is onafhankelijk van cultuur, religie, tijd of plaats. Het concept ‘huisje, boompje, beestje’ is dus nog altijd even simpel als sterk.

Dit artikel verscheen eerder in Weet 15 en is geschreven door Johan Démoed. De originele pdf kun je hier lezen.