Skip to main content

In Genesis 6:3 staat: “Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.” Maar Abraham en andere in Genesis genoemde personen werden veel ouder. Hoe zit dat?

De tekst uit Genesis 6:3 over 120 jaar kun je op meerdere manieren uitleggen. Letterlijk staat er, woord voor woord vertaald: ‘En ze zullen zijn, zijn dagen, honderd en twintig jaren’. ‘Zijn dagen’ slaat hierbij terug op de levensdagen van de mens. Maar waar gaat het hier dan om? Betekent dit dat de mens niet ouder dan 120 jaar kan worden? Dat lijkt niet het geval. Honderden jaren nadat God deze uitspraak deed, leefden mensen namelijk nog steeds langer dan 120 jaar. Alle aartsvaders van Sem tot en met Jakob werden ouder dan 120. Bovendien is van de in 1997 overleden Jeanne Calment bekend dat zij 122 werd.

Het lijkt dus dat een andere lezing van dit vers de voorkeur heeft. Die lezing is dat er tussen het moment dat God besluit de zondvloed te sturen en het moment dat de deur van de ark achter Noach werd gesloten 120 jaren zaten. Dit valt ook op te maken uit het eerste deel van het vers: God zegt dat Zijn Geest niet voor eeuwig met de mens zal strijden. Die 120 jaar worden door verschillende Bijbel geleerden uitgelegd als de genadetijd die de generatie van Noach kreeg om zich te bekeren en zich bij Noach in de ark te voegen. Dat niemand buiten Noachs gezin om dat deed, is helaas veelzeggend…

Deze Vraag en Weet komt uit Weet 73. Wil je meer lezen van Weet magazine? Neem dan een abonnement en ontvang elke twee maanden de nieuwste Weet of koop het nummer in onze webshop!