Skip to main content

Logos Instituut heeft per 1 augustus 2021 Kees van Helden aangesteld als directeur. De stichting is de afgelopen jaren gegroeid, en de aanstelling van Van Helden zal hopelijk voor verdere groei zorgen.

Het Logos Instituut is een christelijke organisatie die als doel heeft om heldere antwoorden te geven op vragen over Bijbel, geloof en wetenschap. Ze publiceren artikelen op hun website, stellen ondersteunend materiaal beschikbaar rond de betrouwbaarheid van de Bijbel, en organiseren lezingen en congressen. De stichting werkt op een aantal gebieden nauw samen met Weet Magazine. Zo levert Weet sprekers voor de Logos-congressen en plaatst Logos regelmatig Weet-artikelen op haar website.

kees van helden

Van Helden was in 2009 de campagneleider rond de scheppingsfolder die toen in heel Nederland is bezorgd. Ook was hij in 2010 een van de mensen die de Weet in het leven hebben geroepen. Daarom is het bijzonder dat hij nu bij een organisatie is aangesteld waarmee Weet warme banden heeft.

Jan van Meerten, medewerker van het eerste uur van Logos (en redactielid bij Weet Magazine), is deze zomer in goed overleg uit dienst getreden. Hij keert terug naar het primair onderwijs en zal daarnaast nog actief zijn als spreker. Ook blijft hij als redactielid betrokken bij de Weet, en organiseert hij zijn eigen scheppingscongres via de website oorsprong.info.

Weet Magazine wenst Kees van Helden een fijne en gezegende tijd bij het Logos Instituut.

Foto: Logos Instituut