Skip to main content

Het geheim van een succesvolle student zijn, is niet alleen je intelligentie. Minstens zo belangrijk is je persoonlijkheid. Integere en gewetensvolle studenten hebben een veel grotere kans op afstuderen. Ze halen gemiddeld hogere cijfers dan studenten die heel anders in elkaar zitten.

Onderwijsinstellingen gaan er vaak vanuit dat de intelligentie of capaciteiten van een student de grootste, zo niet de enige voorspeller zijn van het wel of niet afronden van de studie. De persoonlijkheid van een student wordt hierbij vaak genegeerd. Onterecht, zo blijkt uit een onderzoek van sociaal en organisatiepsycholoog Anita de Vries. Zij promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp persoonlijkheid en succes in studie en werk.

Studiebegeleiding

De consciëntieuze en integere student is niet alleen succesvoller op studiegebied. Hij blijkt ook minder te spieken, plagiaat te plegen of opdrachten niet (tijdig) in te leveren. Is het dan zo dat alle eerlijke, ordelijke doorzetters een succesvolle student zijn en hun studie met goed gevolg afronden? De Vries: „Dat is wel heel kort door de bocht, alleen al omdat er natuurlijk veel meer (omgevings)factoren een rol spelen bij een succesvol studieverloop. Maar het is wel tijd dat onderwijsinstellingen en de student zich bewust worden van de rol die iemands persoonlijkheid speelt bij studiesucces. Onderwijsinstellingen kunnen hier ook meer aandacht aan besteden bij de inrichting van hun studiebegeleiding.”

Wil je niks missen van Weet Magazine? Neem dan een abonnement en ontvang elke twee maanden de nieuwste Weet!