Skip to main content

Hoewel je de auto misschien wel dagelijks gebruikt, sta je er waarschijnlijk niet bij stil dat dit bijzondere stuk techniek alleen bestaat dankzij de ontdekkingen van de Fransman Antoine Lavoisier. 

Lavoisier (spreek uit: laavwahzjee) werd geboren op een maandag in augustus in het jaar 1734. Hij was de zoon van een advocaat aan het Franse parlement. Zijn moeder stierf terwijl hij nog klein was. Ze liet hem veel geld na waarmee hij later zijn wetenschappelijke carrière kon financieren. Hij studeerde aan het prestigieuze Collège Mazarin aan de universiteit van Parijs. Hoewel zijn hart (zoals later zou blijken) bij de wetenschap lag, ging hij toen hij achttien was rechten studeren, het voorbeeld van zijn vader volgend. Binnen drie jaar was hij een bevoegde advocaat, maar in de tussentijd was hij er van overtuigd geraakt dat de wetenschap meer voor hem was.

Hart voor mensen

Antoine Lavoisier was begaan met de mensen om hem heen. Dit uitte zich in zijn werk. In 1764 presenteerde hij zijn eerste onderzoek aan de Franse academie van wetenschappen. Twee jaar later al kreeg hij een onderscheiding van de Franse koning voor zijn onderzoek naar de problemen die het verlichten van een grote stad met zich meebrengt en verbeteringsmogelijkheden daarvan. Hij deed onder andere ook onderzoek naar manieren om de burgers van schoner drinkwater te voorzien en naar de gezondheidsrisico’s die het gebruik van buskruit met zich meebrengt. Daarnaast verdiepte hij zich in de leefomstandigheden in de gevangenissen en stelde verbeteringen voor. Een belangrijke motiverende factor voor zijn werk om het leven van andere mensen te verbeteren, was zijn geloof in God en de Bijbel.

Hart voor wetenschap

Een paar jaar na zijn eerste onderzoek lukte het Antoine Lavoisier te bewijzen dat wat voor processen er ook plaatsvinden in een gesloten systeem, de massa daarvan onveranderd blijft. Dit is de wet van behoud van massa, tegenwoordig ook wel de wet van Lavoisier genoemd. Ook kon hij na jaren experimenteren de flogistontheorie van Georg Ernst Stahl weerleggen.

Volgens Stahls theorie (die overigens best aannemelijk was voor die tijd) bevatten alle brandbare stoffen een stofje dat hij flogiston noemde. Joseph Priestley, een Engelse wetenschapper, was in 1774 de eerste die zuurstof ontdekte en isoleerde. Hij noemde het toen ‘gedeflogistonneerde lucht’. Kort daarna kwam Lavoisier er door veel experimenten achter dat er bij verbranding chemische reacties met zuurstof plaatsvonden, en dat het dus niet flogiston was wat verbrandde. Zo weerlegde hij Stahls theorie.

Grondlegger van de scheikunde

Lavoisier ontmaskerde bepaalde fouten die zich eeuwenlang voordeden in de wetenschap. Hij legde daarmee de basis voor de huidige scheikunde. Ook het periodieke systeem hebben we (deels) aan hem te danken. Hij schreef een beginnershandleiding, Traité Élémentaire de Chimie. Hierin stond onder andere een tabel waarin 33 elementen worden weergegeven.

Franse Revolutie

De Franse Revolutie brak uit in 1789 en dat betekende het einde voor Antoine Lavoisier. Lavoisier had aandelen gekocht in de Ferme générale. Het waren deze aandelen die hem de financiële middelen verschafte om zich full-time aan de wetenschap te wijden. De Ferme générale was een organisatie die belasting inde namens de koning. Dit gebeurde dan wel op zo’n manier dat ze flinke winst maakten voor zichzelf.

Mede daarom stond dit bedrijf in kwade reuk bij de burgers. Tijdens de Revolutie kwamen er steeds meer aanklachten tegen de Ferme générale en dat leidde uiteindelijk tot de afschaffing ervan. Op 24 november 1793 werden alle belastinginners, inclusief Lavoisier, gearresteerd. Lavoisier stelde een verdediging op voor de gearresteerden maar het hof was onvermurwbaar. Hij werd samen met nog 27 anderen veroordeeld tot de doodstraf en werd op 8 mei, 1794 geëxecuteerd.

Weet meer:

www.weet-magazine.nl/antoine-lavoisier

www.weet-magazine.nl/antoine-lavoisier-2