Skip to main content

Bidden voor je partner of een naaste vriend kan zorgen voor meer vergevend gedrag en een grotere bereidheid tot samenwerken. Dat blijkt uit recent onderzoek van onder meer Florida State University (VS).

Het bijzondere aan het Amerikaanse onderzoek naar het effect van bidden is dat er gebruik is gemaakt van objectieve meetmethoden. Uit eerder onderzoek bleek ook al dat bidden positieve effecten kan hebben op de relatie, maar toen ging men uit van de minder neutrale verklaringen die de proefpersonen zelf over hun relatie gaven.

Onderzoek

Het onderzoek van Florida State University is verricht onder jongvolwassenen die aangaven dat ze zich comfortabel voelden bij het bidden voor anderen. De resultaten laten zien dat mensen deze mensen meer positief gedrag naar hun partner vertonen dan mensen die niet voor hun partner bidden. De onderzoekers namen ook resultaten mee van eerdere studies over de effecten van gebed voor partners. Ze vatten die resultaten samen, beoordeelden ze en kwamen onder meer tot de volgende conclusies:

  • Mensen die voor hun partners bidden waren minder wraakzuchtig of haatdragend als ze iets met hun partner bespraken wat hen kwetste of irriteerde.
  • De partners van de biddende proefpersonen namen meer vergevend gedrag waar dan de partners van de controlegroep. In die controlegroep zaten mensen die niet voor hun partner baden, maar elke dag aan de positieve eigenschappen van hun partner dachten.
  • Biddende proefpersonen stelden zich meewerkender op bij de oplossing van conflicten met partners dan mensen die alleen aan God dachten.
  • Proefpersonen die op dagen baden dat ze ruzie met hun partner hadden, waren op die dagen sneller geneigd tot vergeving. Ook stelden ze zich meewerkender op dan dezelfde personen die op ‘ruziedagen’ niet hadden gebeden.

Op basis van deze bevindingen geven de onderzoekers aan dat gebed – gericht op de partner – positief is voor je relatie. Gebed centraal stellen in relatietherapie voor christelijke koppels is dan ook een goed idee.

Dat bidden ‘werkt’ betekent overigens (puur wetenschappelijk gezien) niet dat dit komt doordat God dit doet. Een christen zal daar anders over denken. De effecten van gebed hoef je niet toe te schrijven aan mensenwerk. Desalniettemin hebben deze onderzoeksresultaten veel zinnigs te zeggen.

Weet meer:

Nathaniel Lambert, Frank D. Fincham, Nathan C. Dewall, Richard Pond, Steven R. Beach. Shifting toward cooperative tendencies and forgiveness: How partner-focused prayer transforms motivation. Personal Relationships, 2013; 20 (1): 184.