Skip to main content

Atheïsten beweren vaak dat geloof tussen je oren zit. Religieuze en bovennatuurlijke ervaringen zou je moeten zoeken in één bepaald deel van de hersenen, de ‘God-spot’. Recent onderzoek o.a. aan de universiteit van Missouri wijst echter op iets anders: gelovigen gebruiken hun hele verstand.

Spiritualiteit is een complex fenomeen. Meerdere gebieden in het brein lijken verantwoordelijk voor spirituele ervaringen. „Bepaalde hersendelen spelen dominantere rollen, maar ze werken allemaal samen om de spirituele ervaring mogelijk te maken,” aldus professor Brick Johnstone.

Het onderzoek richtte zich met name op de functie van de rechtse pariëtale kwab. Dat gedeelte van de hersenen bepaalt de mate waarin iemand op zichzelf of op een ander is gericht. Het blijkt dat een ernstige beschadiging van de rechtse pariëtale kwab ervoor zorgt dat iemand ervaart dichter bij een hogere macht te zijn. Uit onderzoek blijkt ook dat een minder actieve rechtse pariëtale kwab ervoor zorgt dat iemand meer oog heeft voor een ander en minder voor zichzelf.

Verder richtte Johnstone zich in zijn onderzoek op de activiteit in de frontale kwabben. Hieruit bleek dat mensen die vaker bewust met religie bezig zijn ook meer activiteit in dat hersendeel vertonen.

Geloven schakelt dus het hele brein in. Dat werpt een bijzonder licht op de woorden van de Heere Jezus als Hij gelovigen opdraagt God lief te hebben met heel hun hart, ziel en… verstand!

Meer lezen? Neem dan een abonnement en ontvang elke twee maanden de nieuwste Weet!

Weet meer:

www.weet-magazine.nl/geloven-schakelt-het-hele-brein-in