Skip to main content

Michael Faraday was een bijzondere man. Weinig mensen hebben zo’n enorme impact gehad op de samenleving door middel van de wetenschap als hij. Albert Einstein zei dat Faraday “… de grootste verandering in onze opvatting van de werkelijkheid had gebracht.” 

Michael Faraday’s nalatenschap is in bijna alle aspecten van ons leven terug te vinden. Zijn bekendste uitvindingen en ontdekkingen waren onder andere de verbanden tussen elektriciteit en magnetisme, en elektromagnetisme en zwaartekracht. Zonder zijn ontdekking van elektromagnetische inductie zouden we geen draadloze energie-overdracht hebben.

Faraday groeide op in een arm gezin en kreeg daardoor nauwelijks onderwijs in zijn jeugd. Hij wijdde later dan ook een groot deel van zijn leven aan het onderwijzen van ‘gewone’ burgers. Hij gaf veel lezingen die voor laagopgeleide mensen toegankelijk waren. Ook gaf hij lezingen speciaal voor kinderen. Die ‘Royal Institution Christmas Lectures’ worden tot op de dag van vandaag jaarlijks gehouden. Faraday was niet alleen een briljante wetenschapper, maar ook een toegewijd christen. Voor hem waren geloof en wetenschap alles behalve onverenigbaar. Alleen de naam van het naar hem vernoemde ‘Faraday Institute for Science and Religion’ zegt al genoeg.

Faraday was niet alleen een briljante wetenschapper, maar ook een toegewijd christen.

Ondanks zijn vele en belangrijke ontdekkingen bleef Michael Faraday een nederige man. Hij weigerde een ridderorde en wilde niet bij de andere grote Britse wetenschappers in Westminster Abbey begraven worden. In een preek in 1861 zei hij: “En daarom, broeders, zouden wij het voorrecht van het kennen van Gods waarheid meer moeten waarderen dan al hetgeen wij in deze wereld kunnen hebben.”

Weet meer: