Skip to main content

Je hoort het zo af en toe voorbijkomen: Charles Darwin, de grondlegger van de evolutietheorie, zou zich op zijn sterfbed hebben bekeerd en afstand hebben genomen van zijn theorie. Is dat echt zo?

Charles Darwin werd christelijk opgevoed, maar had grote moeite om het concept van een liefhebbende God te rijmen met de gewelddadige natuur en een eeuwig oordeel voor ongelovigen. In de praktijk was hij deïst.

Dat wil zeggen dat hij ruimte liet voor een god die alles in het begin in werking had gezet, maar zich daarna niet meer actief met de schepping heeft bemoeid. Dat Darwin aan het eind van zijn leven het licht zou hebben gezien, is helaas een fabeltje. Een zekere Lady Hope heeft dit verhaal de wereld in gebracht. Darwins naaste familie heeft zijn bekering altijd ontkend, zelfs zijn diepgelovige vrouw Emma.

Het bovenstaande Weetje kun je vinden in de Weet Scheurkalender 2020. Wil je meer zulke vragen en antwoorden lezen? Neem dan een abonnement op Weet.