Skip to main content

Volgens verschillende bronnen waren de Chaldeeën een Aramese stam die zich rond 1000 voor Christus vestigde in het zuidelijk deel van Babylonië. Hun gebied werd Chaldea genoemd. In de zevende eeuw voor Christus kwam het rijk der Chaldeeën op als wereldmacht. Maar Abraham leefde rond 2000 voor Christus. Dat levert volgens sommigen een probleem op, want Abraham zou dan al in Ur der Chaldeeën moeten wonen, in het Tweestromenland, terwijl de Chaldeeën daar toen nog niet woonden. Waar hebben de Chaldeeën dan gewoond, rond 2000 voor Christus?

Dit is een bekend probleem. En er worden twee oplossingen voorgesteld:

1). ‘Ur der Chaldeeën’ is een anachronisme, een latere wijziging van de tekst om die te updaten naar de toenmalige plaatsnamen. Zo wordt bijvoorbeeld ook in Genesis 14:14 ‘Dan’ genoemd. In de tijd van Abraham kan ‘Dan’ nog niet ‘Dan’ genoemd zijn, want Dan was toen nog niet geboren (de stad Dan is immers vernoemd naar een van de zonen van Jakob, en dus een achterkleinzoon van Abraham).

2). De andere optie is dat Abrahams Ur niet dezelfde stad is als Ur in Zuid-Mesopotamië. Mogelijk gaat het hier om een stad die in het gebied bij Haran was gelegen. De oplossing van het anachronisme heeft de sterkste papieren. Daarbij kun je volgens de Studiebijbel zeggen dat wel degelijk aannemelijk is dat er in de tijd van Abraham al Chaldeeën waren. De Chaldeeën stammen mogelijk af van Chesed, een van de zonen van Abrahams broer Nahor (Genesis 22:22), of van Arpachsad (Genesis 10:22), omdat de laatste letters van diens naam overeenkomen met de Hebreeuwse naam voor de Chaldeeën (Chasdiem).

Deze Vraag en Weet komt uit Weet 56. Wil je meer lezen van Weet Magazine? Neem dan een abonnement en ontvang elke twee maanden de nieuwste Weet, of koop het nummer in onze webshop!