Skip to main content

Nazareth is bekend geworden als woonplaats van Jezus Christus. Maar sommige geleerden, vooral zij die twijfelen aan de historische basis het christelijke geloof, denken dat het in Bijbelse tijden nog helemaal niet bestond! Ze wijzen erop dat Nazareth pas in 200 n.Chr. voor het eerst in andere bronnen dan de Bijbel wordt genoemd. Kan er dan echt niets méér over Nazareth in Jezus’ tijd worden gezegd?

Wie goed zoekt, ontdekt nog heel wat betrouwbare gegevens over Nazareth. Duidelijk is dat het in de eerste eeuw n.Chr. een klein plaatsje was, gelegen op een berg, met waarschijnlijk slechts 400 inwoners. Het lag niet aan een handelsroute en was in die zin vrij onbelangrijk.

Bezetting

Vanaf de vierde eeuw nam het aantal christenen in Nazareth toe en werd het een pelgrimsplaats. In de zevende eeuw kwam hier verandering in toen islamieten het Beloofde Land innamen. Pas in de twaalfde eeuw kwam de plaats in een christelijk kruisridderkoninkrijk te liggen, maar dat duurde slechts 88 jaar. Toen namen de islamieten opnieuw de plaats in bezit.

Aan het begin van de zestiende eeuw vielen de Ottomaanse Turken het land binnen en hielden het tot 1917 bezet, toen het door de Britten werd ingenomen. Nazareth was toen een Arabische plaats met de naam an-Natsira en had, opmerkelijk genoeg, voornamelijk christelijke inwoners.
In 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. In die tijd begonnen de islamitische bewoners de christenen uit de plaats te verdrijven; een proces dat tot op vandaag doorgaat. De Joodse bevolking heeft als reactie daarop in 1957 de bovenstad gesticht.

Boven of beneden?

De geschiedschrijving wekt het vermoeden dat het Bijbelse Nazareth, dat in het stamgebied van Zebulon lag, gedurende de eeuwen is uitgegroeid tot de moderne benedenstad van nu. Dat is echter niet zo zeker. Te meer omdat de Bijbel de plaats beschrijft als ‘liggende op een berg’ (Lukas 4:29). Het huidige, moderne Nazareth ligt daarentegen min of meer aan de voet van een berg. Ook zijn in het hedendaagse centrum rotsgraven uit de tweede eeuw n.Chr. gevonden. Godsdienstige Israëlieten hebben hun graven altijd buiten hun woonplaats. Dat zijn aanwijzingen dat de huidige benedenstad niet de plaats kan zijn geweest van het Bijbelse Nazareth, waar toen voornamelijk Israëlieten woonden.

Dit is het eerste stuk van het artikel ‘Nazareth: een onbelangrijke plaats?’ geschreven door Marco van Putten. Het artikel stond in Weet 60. Wil je meer lezen? Neem dan een abonnement op Weet Magazine of koop het nummer in de webshop.