Skip to main content

De Zwitserse theoloog en wiskundige Leonhard Euler heeft verschillende ontdekkingen op zijn naam staan. Hij heeft diverse wiskundige problemen opgelost. Sommige daarvan draaiden rond een heel praktisch probleem, zoals dat van de bruggen van Köningsberg.

Deze stad bestond uit vier delen, gescheiden door water, maar met elkaar verbonden via zeven bruggen. De inwoners probeerden of je elk stadsdeel kon bezoeken door elke brug maar één keer over te steken. Euler bewees wiskundig dat dit onmogelijk was.

Leonhard Euler heeft ongelofelijk veel publicaties op zijn naam staan. Zelfs na het verlies van zijn gezichtsvermogen toen hij bijna 65 was, bleef hij continu publiceren. Een opmerkelijk groot deel van wiskundig en natuurwetenschappelijk onderzoek tussen 1730 en 1780 werd door hem verricht. De Leonhardi Euleri Opera Omnia is een gigantisch project dat meer dan een eeuw heeft geduurd. Het is een volledige presentatie van zijn werk en er zijn in de loop der jaren tientallen delen van verschenen.

Het weinige dat we weten is meer dan voldoende om ons te overtuigen van de kracht en wijsheid van de Schepper.

De naam van Euler is verbonden aan het getal e (2,718…), de basis voor het natuurlijke logaritme, en hij heeft veel andere wiskundige notaties bedacht die vandaag de dag nog worden gebruikt. Ook op geloofsgebied heeft Euler zich uitgesproken. Hij beredeneerde dat er geen enkele andere logische mogelijkheid is dan dat de Bijbel het werk van God was. In de Bijbel staan dingen over de mens die een menselijke auteur niet bedacht kan hebben. Daarnaast concludeerde hij wat betreft het gezichtsvermogen en de structuur van het oog dat: …hoewel we nog lang geen volmaakte kennis hebben van dit onderwerp, het weinige dat we weten meer dan voldoende is om ons te overtuigen van de kracht en wijsheid van de Schepper.”

Weet meer:

www.weet-magazine.nl/theoloog-en-wiskundige

Leonhard Euler, Letters of Euler to a German Princess, Vol. I, Thoemmes Press, 1997