Skip to main content

Een belangrijk element van de legendes rondom koning Arthur is dat hij een zwaard uit de steen trok. Klinkt misschien wat onwerkelijk. Toch lijkt ook deze legende een kern van waarheid te hebben: het zwaard werd alleen niet uit een steen getrokken, maar erin gezet…

Volgens de legende van koning Arthur was degene die het zwaard uit de steen trok de ware koning van Engeland. Er zijn veel Arthurverhalen in omloop. De eerste waarin het zwaard in de steen werd genoemd, stammen uit de vroege dertiende eeuw, en komen niet uit Engeland, maar uit Italië. Enkele tientallen jaren eerder was daar een rijke jongeman, Galgano Guidotti (1148-1181 n.Chr.) die mogelijk de basis voor deze bekende legende heeft gelegd.

Galgano leidde het losbandige leven dat je mag verwachten van de zoon van een edele, geschoold in oorlogsvoering. Volgens de overlevering kreeg hij een visioen bij de berg Montesiepi. Op de top hoorde hij een stem die hem opdroeg al zijn aardse bezittingen af te zweren. Galgano sputterde tegen: hij zei dat het afzweren van wereldse zaken net zo makkelijk was als het splijten van een steen met zijn zwaard. Hij voegde de daad bij het woord en stak zijn zwaard in de rotsgrond. Tot zijn verbazing gleed het zo naar beneden. Hierna zag Galgano geen andere mogelijkheid dan een kluizenaar te worden op de Montesiepi.

Nu staat er op de Montesiepi een kapel, gebouwd rondom een zwaard dat uit de rotsbodem steekt. Is dit het oorspronkelijke zwaard van Galgano? Lang werd gedacht dat het een vervalsing was, maar uit onderzoek is gebleken dat het een echt twaalfde-eeuws zwaard is! Met zekerheid kun je niet zeggen dat dit de geschiedenis van Galgano bevestigt, of dat de Arthurlegendes op Galgano zijn gebaseerd, maar een zwaard in een steen spreekt in elk geval wel tot de verbeelding.

Weet meer:

www.weet-magazine.nl/koning-arthur