Skip to main content

In de eerste eeuwen van onze jaartelling vonden er voortdurend zware christenvervolgingen plaats. Klassieke schoolplaten en schilderijen tonen het heroïsche gedrag van deze gelovigen. In veel beschrijvingen geeft men dan als afschuwelijk voorbeeld hoe zij in het Colosseum in Rome voor de leeuwen werden gegooid. Maar klopt dat wel?

Het is duidelijk dat er in de oudheid christenen zijn vervolgd. Het waren gruwelijke vervolgingen, maar ze vonden niet onder alle keizers plaats. Dat idee kun je soms weleens krijgen. Het gebeurde tijdens het bewind van een paar keizers. De bekendste hiervan zijn Nero (regerend van 54 tot 68 na Christus), Trajanus (98-117), Decius (249-251) en Diocletianus (284-305). Christenen werden voor de leeuwen gegooid. Ook werden ze –toen keizer Nero regeerde– als fakkel gebruikt. Ze moesten tegen wilde dieren vechten en werden gefolterd en gekruisigd. Waarschijnlijk zijn er ook christenen levend gekookt in olie of water. Zo waren er in die tijd veel meer onvoorstelbare methoden om christenen te vermoorden.

Geen bewijs

Het Colosseum is het grootste amfitheater in het Romeinse rijk, je kunt het nog steeds in Rome bezichtigen. Het wordt nogal eens gebruikt als gedenkplaats van de christenvervolging. Men twijfelt er echter aan of christenen wel in het Colosseum werden vermoord. Hiervoor is namelijk nooit bewijs gevonden. Er zijn geen bronnen die melden dat christenen in het Colosseum de dood vonden. Wel zijn er schrijvers die aangeven dat christenen voor de leeuwen werden gegooid (Iraneus bijvoorbeeld, in een brief) en er werd ook wel geschreven dat christenen in een arena moesten komen (bijvoorbeeld tijdens de regering van Nero), maar in beide gevallen bestond het Colosseum toen nog niet.

In latere bronnen wordt de naam ‘Colosseum’ of ‘Flavisch amfitheater’ (zoals het toen nog heette) ook niet genoemd bij christenvervolgingen. Dan staat er namelijk telkens dat christenen werden vermoord in ‘de arena’, niet in ‘het Colosseum’! Dit bewijst natuurlijk niet dat er nooit christenen in het Colosseum zijn vermoord. Dat kan best zijn gebeurd. Dat er christenen in arena’s werden terechtgesteld, is in elk geval een feit.

Dit artikel komt uit Weet 16 en is geschreven door Mischa van de Giessen. Klik hier voor een uitgebreid artikel over christenvervolging onder de Romeinse keizer Decius.