Skip to main content

Evolutionisten beweren al jarenlang dat de eerste mensen in Afrika evolueerden. Daar zijn immers ook de oudste resten gevonden… toch? Niet meer dus! De oudste menselijke resten komen uit Europa.

Een onderkaak die in Athene werd gevonden en een losse tand uit Bulgarije, dat zijn de resten van Graecopithecus freybergi, gedateerd op zo’n 7,2 miljoen jaar. Toen de nazi’s in 1944 een bunker wilden bouwen in bezet Athene, kwam de onderkaak aan het licht. Die werd in eerste instantie toegeschreven aan een aap (Graecopithecus betekent Griekse aap). Later werd de kaak geïdentificeerd als afkomstig van een mensaap.

Menselijke voorouder

Onderzoekers van de Eberhard-Karls-University in Tübingen (D) hebben de onderkaak van ‘Greco’ onderzocht met behulp van een micro-CT-scan. De losse tand uit Bulgarije, een tweede premolaar (‘valse kies’) uit de bovenkaak, en de tanden in de Griekse onderkaak blijken qua wortelstructuur erg te lijken op menselijke tanden. Daarom denken de wetenschappers dat ze de tanden gevonden hebben van de oudste menselijke voorouders.

De zwaar beschadigde onderkaak lijkt wel wat op die van een mens, maar met zekerheid kun je dat niet zeggen. Ook zegt de vorm van de wortels niet alles; die verschillen bij mensen onderling ook sterk. De onderzoekers weten dat en zijn voorzichtig in hun formuleringen, maar menen desondanks de vroegste menselijke voorouder gevonden te hebben.

Homo sapiens wel uit Afrika

Deze vondst betekent dat de Out of Africa-hypothese op de schop moet. Volgens deze theorie zijn de eerste menselijke voorouders in de Hoorn van Afrika ontstaan. Maar volgens de evolutionaire datering is Greco ouder. Dat zou betekenen dat de eerste mensen niet in Afrika, maar in Europa zijn ontstaan. De onderzoekers zeggen er wel direct bij dat dit slechts gaat om de ‘eerste menselijke voorouder’, en dat de moderne mens, Homo sapiens, wél in Afrika is ontstaan.

Bevestiging evolutietheorie?

Niet iedereen is blij met de Out of Europe-ontdekking. Dit maakt het evolutieverhaal er namelijk niet makkelijker op. Daarom stellen sommige wetenschappers voor dat Greco een uitgestorven mensaap is, waarbij de ‘menselijke’ tandwortels apart geëvolueerd zijn. Dat noemen ze convergente evolutie: dezelfde eigenschap is bij verschillende organismen afzonderlijk ontstaan. Tja, zo kun je alles recht praten…

Regelmatig hoor je in de media over nieuwe vondsten die de menselijke evolutiegeschiedenis zouden bevestigen. Maar al te vaak moet je dat met een korreltje zout nemen. Zo zouden de botten van Homo naledi, die in 2015 uitgebreid in het nieuws kwamen, 3 miljoen jaar oud zijn. Dat getal is intussen bijgesteld naar 200.000.

Foutje

En wat te denken van de Nebraska-mens? Deze vermeende menselijke voorouder werd gereconstrueerd op basis van één enkele tand. Maar die tand bleek later van een uitgestorven varken afkomstig te zijn. Dat wil niet zeggen dat de tanden van Greco ook van een varken waren, maar wel dat je voorzichtig moet zijn met het trekken van conclusies; zeker als er maar een paar botfragmenten zijn waarop een hele mensensoort wordt gebaseerd.

De onderzoekers kunnen niet op zoek gaan naar andere resten van Greco, omdat de vindplaats ondertussen bebouwd is. Totdat dit wel kan moeten ze het doen met een (menselijk uitziende) onderkaak en een losse tand. Deze en andere ‘aapmens-vondsten’ zijn niet genoeg om iets anders te concluderen dan wat je allang weet op basis van de Bijbel: God heeft, enkele duizenden jaren geleden, de mensen als mens geschapen, en de apen als aap. Er is nooit een tussenvorm geweest en gevonden.

Klik hier voor een artikel over fossiele voetsporen waarvan men eerst dacht dat ze van mensapen afkomstig waren. Experimenten tonen echter aan dat de voetsporen erg lijken op die van mensen zoals jij en ik.

Weet meer:

www.weet-magazine.nl/oorsprong-van-de-mens