Skip to main content

Volgens naturalisten is het eerste leven, in de vorm van eencellige bacteriën, in water ontstaan. Diep onder de grond is water gevonden dat 2 miljard jaar oud zou zijn, met sporen van organische stoffen. Zou het eerste leven misschien ondergronds zijn gevormd?

Op drie kilometer diepte, in de Canadese Kidd-ertsmijn, hebben Amerikaanse wetenschappers water gevonden dat, volgens hen, 2 miljard jaar oud is. Die ouderdom hebben ze bepaald door de gassen die in het water zijn opgelost te analyseren. De edelgassen helium, neon, argon, krypton en xenon hopen zich in het water op. Door de hoeveelheden van de verschillende vormen (isotopen) van die edelgassen te meten bepaalde men hoe oud het ondergrondse water moest zijn.

Leven

De onderzoekers gaan ervan uit dat het water gedurende al die tijd ongestoord in de rotsen heeft gezeten. Door te kijken naar de chemicaliën die erin zitten denken ze zich een beeld te kunnen vormen van de vroege atmosfeer op aarde. Hoewel er (nog) geen bacteriën in het water zijn aangetroffen, heeft er volgens de wetenschappers wel ooit leven in de vloeistof gezeten. Er zitten bepaalde zwavelverbindingen in die door bacteriën zouden zijn gevormd.

Maar bij die ouderdom van twee miljard jaar kun je wel vraagtekens zetten. De edelgasmethode verschilt namelijk weinig van andere radiodateringsmethoden. Die gaan uit van een aantal onbewezen aannames, zoals het constant-zijn van de vervalsnelheid waarmee het ene, radioactieve chemische element verandert in het andere.

Geen bewijs

Naturalisten moeten geloven dat leven op aarde (of elders in het heelal) vanzelf is ontstaan. Daarom is dit water voor hen zo interessant. Het breidt immers het gebied waar leven mogelijk vanzelf ontstond uit: niet alleen boven de grond, maar ook eronder. Leven ontstaat echter niet vanzelf uit niet-levende materie. Zelfs als men in het diepe grondwater bacteriën aantreft is daarmee nog geen bewijs voor de naturalistische ontstaansmodellen geleverd.

Wil je niks missen van Weet Magazine? Neem dan een abonnement en ontvang elke twee maanden de nieuwste Weet!

Weet meer:

www.weet-magazine.nl/eerste-leven