Skip to main content

Veel geologen gaan ervan uit dat de Coloradorivier de Grand Canyon uitsleet. Dat moet miljoenen jaren hebben geduurd. Je kunt er ook anders tegenaan kijken, door bijvoorbeeld uit te gaan van een catastrofale oorzaak.

Dan ziet het plaatje er ineens als volgt uit: Het Kaibab Plateau, waar de Coloradorivier doorheen stroomt, ligt – zoals de naam al zegt – hoger dan de rest van de omgeving. Als de Coloradorivier de canyon inderdaad zou hebben uitgesleten, zoals men veronderstelt, dan betekent dat dat hij eerst over een behoorlijke heuvel heen moest stromen. Dat kan natuurlijk niet. Zou het plateau dan misschien later omhoog zijn gekomen? Kun je dat als verklaring aanvoeren? Nee, dat geeft problemen bij het doen van dateringen. Het plateau zou er dan namelijk eerder zijn geweest dan de rivier; en voor het bestaan van eerdere, andere rivieren is ook geen bewijs.

Er zijn wetenschappers die ervan uit gaan dat er een zondvloed is geweest. Toen die ten einde liep zou het terugtrekkende water met enorme kracht de kloven hebben kunnen uitslijten. In dit catastrofemodel zijn geen miljoenen jaren nodig om het bestaan van grote kloven als de Grand Canyon te verklaren. Veel geologen nemen deze ontstaansverklaring van de Grand Canyon niet in overweging. Een wereldwijde zondvloed is voor hen per definitie geen optie, dus waarom zou je dat dan onderzoeken? Wel zijn geologen eensluidend over het feit dat de aarde ooit helemaal bedekt is geweest met water… En vervolgens kiest men liever voor een model waarin veel zaken onbeantwoord blijven… Wie begrijpt het nog?

Weet meer:

www.weet-magazine.nl/hoe-ontstond-de-grand-canyon