Skip to main content

De Cambrische explosie is weleens eerder in de Weet vermeld (de pdf van dat artikel vind je hier): in het Cambrium en hogere aardlagen zitten heel veel levensvormen, maar in het daaronder liggende Precambrium niet. Hoe komt het dat men in het Precambrium hoofdzakelijk eencelligen vind? Zijn daar helemaal geen grote(re) gefossiliseerde dieren of mensen gevonden? Als dat zo is, pleit dat dan niet voor de evolutionistische benadering van de ontwikkeling van simpel naar complex?

De Cambrische explosie is een raadsel voor evolutionisten. In hun interpretatie van de aardlagen zijn er eerst miljarden jaren alleen maar (kolonies van) eencelligen. Dan, in een evolutionaire oogwenk van zo’n 20 miljoen jaar, verschijnen ineens alle stammen van hogere levensvormen in de aardlagen. Maar voor creationisten is dat geen probleem. De meeste creationisten gaan ervan uit dat sedimentaire lagen (het Cambrium en de hoger gelegen aardlagen) tijdens en na de zondvloed zijn gevormd. Het Precambrium vormt dan het ondergrondgesteente. In rotsen kun je (ook tegenwoordig) bacteriën en andere eencelligen aantreffen, maar je vindt er meestal geen hogere levensvormen.

Schepping of evolutie

Maar toen de zondvloed het land overspoelde vormde zich complete aardlagen. Hierbij werd eerst de zeebodem schoon geschraapt en elders afgezet (ruwweg het Cambrium, Ordovicium en Siluur) en vervolgens het land (vanaf het Devoon tot en met het Krijt, denken de meeste creatonisten). Je zou dus in het Precambrium geen hogere levensvormen verwachten, omdat die oorspronkelijk niet in die omgeving leefden. Om diezelfde reden zou je ook niet verwachten om in de onderste aardlagen landdieren aan te treffen, tot je bij de kust-ecosystemen komt.

De Cambrische explosie pleit dus niet voor een evolutionaire ontwikkeling van eenvoudig naar complex, en wel om twee redenen. Ten eerste omdat dit niet de enige uitleg van de feiten is. En daarnaast omdat alle gevonden vormen plotseling ‘ontstaan’, zonder voorouders. Iets wat niet past bij de evolutietheorie, maar wel bij het Bijbelse verslag van een schepping en een wereldwijde zondvloed.

Deze Vraag en Weet komt uit Weet 71. Meer lezen? Neem dan een abonnement en ontvang elke twee maanden de nieuwste Weet!